Eläinten terveyden turvaaminen

Koe-eläinten terveyden turvaamisessa ennaltaehkäisy on avainasemassa. Keskukseen muualta tulevat eläimet tilaa KEK, joka huolehtii tarvittavien terveystarkkailutietojen saamisesta. Koe-eläinkeskuksen eläinlääkäri tarkastaa kaikkien laitokseen tuotavien eläinten terveydentilan ennenkuin eläimiä voidaan tuoda tai tilata. Pääsääntöisesti vain terveet ja tietyistä taudinaiheuttajista vapaat (SPF) eläimet voidaan vastaanottaa keskuksen tiloihin.

Koe-eläimissä esiintyvät taudinaiheuttajat, myös piilevät, saattavat vaikuttaa tutkimustuloksiin. Eläinten terveydellistä laatua seurataan tekemällä säännöllisiä terveystarkkailuja sekä tutkimalla kaikki sairailta näyttävät eläimet tarpeen mukaan. Koe-eläinkeskus toteuttaa yksiköissään säännöllisesti hiirten, rottien ja kaniinien terveystarkkailua FELASAn terveystarkkailusuositusten mukaisesti.

Kaikki terveystarkkailuraportit löydät täältä. Lue myös Eila Kalisteen artikkeli (pdf) terveystarkkailuista.

Vain puhtaat välineet ja laitteet voidaan tuoda koe-eläinkeskuksen tiloihin ja niiden tuomisesta on sovittava etukäteen henkilökunnan kanssa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava sellaisen välineistön kanssa, joka on ollut kosketuksissa eläinperäisen materiaalin kanssa. Varsinaisen eläinperäisen materiaalin (esim. solut ja kudokset) tuomisesta koe-eläinkeskuksen tiloihin on sovittava KEKn henkilökunnan kanssa etukäteen. 

Henkilö, joka on ollut kosketuksissa jyrsijöiden tai kaniinien kanssa tai ollut muiden eläinyksiköiden tiloissa, saa mennä koe-eläintiloihin vasta kahden (2) vuorokauden kuluttua edellisestä eläinkontaktista. Keskuksen tiloihin ei myöskään saa tulla henkilö, jolla on lemmikkinä jyrsijöitä tai kaniineja.

 Keskuksen tiloissa liikuttaessa on käytettävä suojavaatetusta (takki ja kengänsuojat tai vaihtokengät) sekä eläintiloissa ja eläinten kanssa työskenneltäessä lisäksi henkilökohtaisia suojaimia (hanskat, myssy, hengityksen suojain).

Jokainen keskuksen tiloissa liikkuva on osaltaan vastuussa eläinten terveydellisen laadun turvaamisesta. Käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia, huolehtimalla karanteeneista sekä laitteiden ja välineiden puhtaudesta, voidaan mahdollisimman korkea hygieniataso pitää yllä ja turvataan eläinten terveys. Noudata siis ohjeitamme liittyen henkilö-, eläin- ja tavaraliikenteeseen

Terveystarkkailut koe-eläinkeskuksessa

Koe-eläinkeskus toteuttaa yksiköissään säännöllisesti hiirten, rottien ja kaniinien terveystarkkailua FELASAn terveystarkkailusuositusten mukaisesti.

Laaja FELASAn suositusten mukainen tarkkailu suoritetaan jokaisessa yksikössä kerran vuodessa. Lisäksi yksiköissä suoritetaan suppeampi tarkkailu kerran tai kaksi vuodessa tilanteen mukaan. Mikäli tutkija haluaa terveystarkkailua tehtäväksi omista eläimistään, sovitaan tästä ja sen kustannuksista erikseen.

 

Terveystarkkailutulokset

VIIMEISIMMÄT TULOKSET: 

04.12.19

  HIIRET ROTAT KANIT
Snellmania Konventionaali (SnK)
 
12/2019 12/2019 12/2019
Bioteknia 1  (Bt1)
 
12/2019 12/2019  
Bioteknia 2 (Bt2)
 
12/2019 12/2018  
Barrieri (SnB)
 
12/2019    

17.06.19

Sn barrierissa, Sn konventionaalissa ja Bt1:ssa jyrsijät asuvat IVC:ssä, ja siksi olemme nyt ottaneet ventilaatioyksiköiden (ScanClime) ulostulofilttereistä terveystarkkalutestit elävien eläinten lähettämisen lisäksi.

Canthian barrierin eläimet siirettiin Sn barrieriin. SnK:n eläimet ovat peräisin barrierista ja muilta yliopiston ulkopuolisilta toimittajilta. Canthian konventionaalin eläimet ovat nyt Bt2:ssa. Bt2:ssa ei ole ollut rottia vuoden 2019 helmikuun lopun jälkeen. Canthian yksiköt on suljettu.

  HIIRET ROTAT KANIT
Snellmania Konventionaali (SnK)
 
06/2019 06/2019 12/2018
Bioteknia 1  (Bt1)
 
06/2019 06/2019  
Bioteknia 2 (Bt2)
 
06/2019 12/2018  
Barrieri (SnB)
 
06/2019    

27.01.19

Snellmanian konventionaaliyksikkö otettiin käyttöön kesällä 2018. Jyrsijöitä otettiin yksikköön mm. Canthian barrierista. Jyrsijöitä ja kaneja on hyväksytty kaupallisilta toimittajilta mikäli niiden terveystarkkailutulokset ovat tarpeeksi hyvät. Eläinten määrä oli terveystarkkailun aikana alhainen, minkä vuoksi tehtiin testejä myös ympäristönäytteistä.

Canthian konventionaalin eläinten siirto Bt2-yksikköön aloitettiin joulukuussa 2018 ja eläimet siirrettiin sieltä BT2-yksikköön, joten Bt2-yksikön tulokset edustavat myös Canthiaa. Canthian eläinmäärä testauksen aikaan oli alhainen.

  HIIRET ROTAT KANIT
Snellmania Konventionaali (SnK)
 
12/2018 12/2018 12/2018
Bioteknia 1  (Bt1)
 
4/2016 6/2018  
Bioteknia 2 (Bt2)
 
12/2018 12/2018  
Canthia-Sn Barrieri (CaSnB)
 
12/2018    
Canthia 1-2 (Ca1-2)
 
12/2018 6/2018 6/2018

 

25.06.2018

Snellmanian yksikkö on remontoitavana. Eläimet ovat nyt Canthian yksikkössä. Ca1 ja Ca2 ovat yksi yksikkö. Sn Barrieri on Ca barrierissa.
  HIIRET ROTAT KANIT
Bioteknia 1  (Bt1)
 
4/2016 6/2018  
Bioteknia 2 (Bt2)
 
6/2018 6/2018  
Canthia-Sn Barrieri (CaSnB)
 
6/2018    
Canthia 1-2 (Ca1-2)
 
6/2018 6/2018 6/2018

8.12.2017

Snellmanian yksikkö on remontoitavana.

Eläimet ovat  Canthian yksikkössä.

Ca1 ja Ca2 ovat yksi yksikkö.

Sn Barrieri on Ca barrierissa.

HIIRET ROTAT KANIT
Bioteknia 1  (Bt1)
 
4/2016 4/2016  
Bioteknia 2 (Bt2)
 
12/2017 12/2017  
Canthia-Sn Barrieri (CaSnB)
 
12/2017    
Canthia 1-2 (Ca1-2)
 
12/2017 12/2017 05/2017

 

12.05.2017

  HIIRET ROTAT KANIT
Bioteknia 1  (Bt1)
(Raportti Bt1TT1-16)
4/2016 4/2016  
Bioteknia 2 (Bt2)
 
12/2016 12/2016  
Canthian Barrieri (CaB)
 
Ei säännöllisessä
käytössä 11/2014 jälkeen
   
Canthia 1  (Ca1)
(Raportti Ca1TT1-16)
05/2017 05/2017 05/2017
Canthia 2 (Ca2)
(Raportti Ca2TT1-15)
Ei säännöllisessä
käytössä 12/2014 jälkeen
   

Snellmania Barrier (SnB)

05/2017    
Snellmania Konventionaali (SnK)
(Raportti SnKTT1-16)
05/2017 12/2016 05/2017

 

21.12.2016

  HIIRET ROTAT KANIT
Bioteknia 1  (Bt1)
(Raportti Bt1TT1-16)
4/2016 4/2016  
Bioteknia 2 (Bt2)
 
12/2016 12/2016  
Canthian Barrieri (CaB)
 
Ei säännöllisessä
käytössä 11/2014 jälkeen
   
Canthia 1  (Ca1)
(Raportti Ca1TT1-16)
12/2016 12/2016 12/2016
Canthia 2 (Ca2)
(Raportti Ca2TT1-15)
Ei säännöllisessä
käytössä 12/2014 jälkeen
   

Snellmania Barrier (SnB)

12/2016    
Snellmania Konventionaali (SnK)
(Raportti SnKTT1-16)
12/2016 12/2016 12/2016

29.04.2016

  HIIRET ROTAT KANIT
Bioteknia 1  (Bt1)
(Raportti Bt1TT1-16)
4/2016 4/2016  
Bioteknia 2 (Bt2)
 
Ei säännöllisessä
käytössä 03/2014 jälkeen
   
Canthian Barrieri (CaB)
 
Ei säännöllisessä
käytössä 11/2014 jälkeen
   
Canthia 1  (Ca1)
(Raportti Ca1TT1-16)
4/2016 4/2016 4/2016
Canthia 2 (Ca2)
(Raportti Ca2TT1-15)
Ei säännöllisessä
käytössä 12/2014 jälkeen
   

Snellmania Barrier (SnB)

4/2016    
Snellmania Konventionaali (SnK)
(Raportti SnKTT1-16)
4/2016 4/2016 4/2016

5.12.2015

  HIIRET ROTAT KANIT
Bioteknia 1  (Bt1)
(Raportti SnKTT2-15)
Kts.  SnK Kts.  SnK  
Bioteknia 2 (Bt2)
 
Ei säännöllisessä
käytössä 03/2014 jälkeen
   
Canthian Barrieri (CaB)
 
Ei säännöllisessä
käytössä 11/2014 jälkeen
   
Canthia 1  (Ca1)
(Raportti Ca1TT2-15)
12/2015 12/2015  
Canthia 2 (Ca2)
 
Ei säännöllisessä
käytössä 12/2014 jälkeen
   

Snellmanian Barrieri (SnB)
(Raportti SnBTT2-15)

12/2015    
Snellmania Konventionaali (SnK)
(Raportti SnKTT2-15)
12/2015 12/2015