Tutkintorakenneuudistus

Tutkintorakenneuudistus 1.8.2018 alkaen

Siirtymäsäännökset

Tutkintorakenneuudistus 1.8.2016 alkaen

Siirtymäsäännökset

Tutkintorakenneuudistus 1.8.2014 alkaen

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttui 1.8.2014. Uusi kandidaatin tutkintorakenne koskee ensisijaisesti niitä uusia opiskelijoita, jotka aloittavat opinnot syksyllä 2015. Kandidaatin tutkinnossa on kaksi suuntautumista molemmilla kampuksilla:
 

Joensuussa

  • Palvelujohtaminen
  • Laskentatoimi ja verotus

Kuopiossa

  • Johtaminen, innovaatiot ja markkinointi
  • Laskentatoimi ja rahoitus.

Vanhan (2009-2014) teema-aluepohjaisen tutkintorakenteen mukaan suorittavat:
Tutkintorakenneuudistukseen on laadittu siirtymäsäännökset, joihin sisältyy myös kurssien vastaavuustaulukot, joista näkyy nykyisiin kursseihin tapahtuvat muutokset. Mikäli kurssi poistuu tarjonnasta, on vastaavuustaulukossa mainittu, miten/millä kurssilla poistuvan kurssin voi suorittaa. Vanhan rakenteen mukainen (2009-2014, teema-alueet) KTK-tutkinto on mahdollista suorittaa 31.12.2018 mennessä.

Siirtyminen uuteen tutkintorakenteeseen
Opiskelija voi halutessaan siirtyä suorittamaan uuden rakenteen mukaista KTK-tutkintoa 1.8.2014 jälkeen. Siirtymisestä ilmoitetaan kirjallisesti lomakkeella. Samassa yhteydessä opiskelija valitsee KTK-tutkinnon suuntautumisen.

Uuteen kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon siirtyvien siirtymäsäännökset 1.8.2014 alkaen

Tutkintorakenneuudistuksesta ja uusista maisteriohjelmista on kerrottu opiskelijoille molemmilla kampuksilla järjestetyissä infotilaisuuksissa.