Todistuksen hakeminen kauppatieteissä

Varmista, että opinnot on suoritettu tutkintorakenteen mukaisesti eli HOPSin opintokokonaisuudet on suoritettu ja valmiina.

Toimita todistushakemus täytettynä ja allekirjoitettuna amanuenssille. Liitä mukaan HOPS tai muu selvitys, jossa näkyvät opintokokonaisuuksiin sisältyvät kurssit (pääaineen opinnot, kieliopinnot, sivuaineopinnot yms.). Voit toimittaa hakemuksen myös skannattuna sähköpostin liitteenä.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä amanuenssiin.

Vastaathan Suomen ekonomiliiton (SEFE:n) palautekyselyyn, joka toimitetaan sähköpostitse kuukauden sisällä valmistumisesta. Liity myös UEF Business alumniverkostoon osoitteessa http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/alumni.

 

Tutkinnon hakeminen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan myöntämää kandidaatin tutkintoa haetaan 3.2.2020 alkaen sähköisellä lomakkeella UEF-asiointipalvelussa (https://asiointi.uef.fi) ’Opiskelijan palvelut’-osiossa.

Maisterin tutkintoa haetaan toimittamalla allaoleva lomake omalle laitokselle. HUOM! Tällä hetkellä lomake tulee toimittaa amanuenssille sähköpostitse eikä hakemusta tarvitse allekirjoittaa.

Tutkintotodistus myönnetään kolmen viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Miten varmistan valmistumiseni lukukauden lopussa?

Huom! Lukuvuoden päättyessä todistushakemuksia jätetään runsaasti, minkä vuoksi todistuksen toimitusaika voi olla normaalia kolmea viikkoa pidempi.

Varmistaaksesi valmistumisesi lukukauden lopussa, noudata seuraavia jättöpäiviä:

  • kevätlukukausi: pro gradu 30.4. mennessä, todistushakemus 31.5. mennessä
  • syyslukukausi: pro gradu 31.10. mennessä, todistushakemus 30.11. mennessä

Huom! Opinnäytteitä ja todistuksia käsitellään jatkuvasti normaalissa aikataulussa - kyseisillä deadlineilla varmistetaan, että opiskelija niin halutessaan saa todistuksensa lukukauden loppuun mennessä.

Tutkintotodistukset kirjataan sille päivälle, jolloin todistushakemus on saapunut tai viimeinen opintosuoritus (esim. pro gradu -tutkielma) on arvosteltu ja tallennettu opintorekisteriin.

Mitä valmistumisen jälkeen?

Valmistuttuasi muista liittyä Itä-Suomen yliopiston alumniverkostoon. Lue lisää liittymisestä ja alumnitoiminnasta yliopiston viestinnän sivuilta >>

Itä-Suomen yliopisto työllistää tällä hetkellä noin 3000 henkilöä. Lue lisää yliopistosta työnantajana, mikäli ura yliopistossa kiinnostaa. 

Sinulla on myös mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin. Lisätietoja jatko-opinnoista saat yliopiston tohtorikoulu-sivuilta.

Auta tulevia ja parhaillaan opiskelevia opiskelijoita kertomalla oma uratarinasi toissa.fi -sivustolla