Tutkimus Itä-Suomen yliopiston kauppatieteissä

Kauppatieteiden laitoksella toimii monipuolinen, kehittyvä ja eri aloja yhdistelevä tutkimusyhteisö, joka keskittyy pääasiassa pk-yritysten liiketoiminnan tutkimukseen. Uudella tutkimustiedolla pyritään tukemaan paikallisten ja kansainvälistyvien yritysten menestystä ja sitä hyödynnetään myös opetuksessa.

Kauppatieteissä Joensuun ja Kuopion kampuksilla työskentelee yhteensä noin 40 henkilöä pääasiassa tutkimuksen ja opetuksen parissa. Jatko-opiskelijoita on noin 70. Suuri osa tutkimuksesta perustuu paikalliseen aineistoon tai kytkeytyy paikallisiin yrityksiin. Tavoitteena ovat kansainväliset julkaisut ja rajat ylittävä kauppatieteellinen tutkimusyhteistyö.