Tourism Business

Tourism Business -tutkimusryhmä tarkastelee, kuinka asiakkasarvoon perustuvat elämykset syntyvät ja kehittyvät matkailukohteissa ja kuinka niistä viestitään. Tutkimusryhmässä pyritään lisäämään ymmärrystä erilaisten matkailijasegmenttien arvo-odotuksista, sekä siitä, miten odotuksia vastaavia palveluja voidaan kehittää ja johtaa.

Tutkimusryhmä on oman toimintansa lisäksi organisoinut ja johtanut Matkailuliiketoiminnan valtakunnalliseen jatko-opintoryhmän toimintaa, jota Liikesivistysrahasto on tukenut vuosina 2009-2016. Lisäksi tutkimusryhmä on järjestänyt kolme kansainvälistä konferenssia: The 56th AIEST conference (Savonlinnassa elokuussa 2009), The Rural Tourism and Regional Development International Conference (Petroskoissa toukokuussa 2014, konferenssijulkaisu) ja The 6th Advances of Tourism Marketing Conference (Joensuussa syyskuussa 2015, konferenssijulkaisu).

 


Tutkimusryhmän jäsenet

Yhteydenotto: etunimi.sukunimi@uef.fi

Mercy Changa (KTM) valmistelee väitöskirjaa aiheesta pienten matkailuyritysten yhteistyö. Tutkimuksen kohdealueena muutamat Tansanian syrjäiset maaseutualueet.

Jessie Chen (YM) valmistelee väitöskirjaa kiinalaisten nuorten matkailijoiden luontokäsityksestä.

Xinxin Guo (KTM) valmistelee väitöskirjaa kiinalisten matkailijoiden sosiaalisen median käytöstä.

Johanna Heinonen (FM, ekonomi) valmistelee väitöskirjaa tunteiden merkityksestä digitaalisessa matkailumarkkinoinnissa.

Sini Kauhanen (KTM) valmistelee väitöskirjaa suomalaisen ravintolayrittäjyyden menestystekijöistä.

Henna Konun (KTT, projektipäällikkö) tutkimusintresseihin kuuluvat matkailupalveluiden kehittäminen, asiakkaan osallistaminen, elämyspalvelut, matkailijan elämys ja kokemus, matkailualueiden markkinointi ja kehittäminen, sidosryhmäyhteistyö sekä hyvinvointi- ja luontomatkailu.

Raija Komppulan (YTT, KTL, professori) tutkimusintresseihin kuuluvat matkailun yrittäjyys ja pienyritystoiminta, tuotekehitys, matkailualueiden markkinointi ja kehittäminen, matkailuyritysten yhteistyö, matkailijan kuluttajakäyttäytymiseen, luonto-, maaseutu- ja hyvinvointimatkailu, sekä sosiaalinen lomatoiminta.

Riina Latvala (restonomi, YAMK) valmistelee väitöskirjaa suomailaisen luksusmatkailutuotteen kehittämisestä.

Ekaterina Miettinen (KM) valmistelee narratiiviseen tutkimusotteeseen ja sosiokulttuuriseen näkökulmaan  perustuvaa väitöskirjaa aiheenaan venäläisen naisen matkailun käytänteet.

James (Jamie) Murphy (dosentti, YTT) tutkii aktiivisesti teknologian mahdollisuuksia matkailualan kehittämiseksi. Hän on erikoistunut etenkin uusiin teknologioihin ja niiden vaikutuksiin matkailulle ja matkailijoille. Tällä hetkellä hän työskentelee robotiikan, kiertotalouden, sosiaalisen median ja digitaalisen pedagogiikan parissa.

Katja Pasasen (FM, tutkija) tutkimusintresseihin kuuluvat tapahtumamatkailu, tapahtumien johtaminen, tapahtumien vaikutukset, matkailijan kuluttajakäyttäytyminen, matkailijoiden matkailupäätöksenteko, matkailuyritysten ja tapahtumien sähköinen markkinointi ja tuotekehitys, luonto- ja hyvinvointimatkailu, kulttuurimatkailu sekä kestävä matkailu. Hankkeet: Savonlinna Destination – Visit Saimaa 2020, Virtuaaliluonto.

Juho Pesosen (KTT) on erikoistunut sähköiseen matkailuliiketoimintaan ja sen ilmiöihin. Hänellä on myös vahva tausta asiakastutkimuksesta, maaseutumatkailusta ja hyvinvointimatkailusta sekä matkakohteen johtamisesta ja markkinoinnista. Hankkeet: Savonlinna Destination – Visit Saimaa 2020, Virtuaaliluonto, Rural Finland, WellOLive.

Esko Sorakunnas (KTM) valmistelee väitöskirjaa kansallispuistojen merkityksestä luontomatkailijan kokemuksessa.

Jarno Suni (KTM) valmistelee väitöskirjaa metsästysmatkailusta vakavan vapaa-ajan ilmiönä.

Anja Tuohinon (FT, kehittämispäällikkö) tutkimusintresseihin kuuluvat matkakohteen strateginen kehittäminen, innovaatiotoiminta, sidosryhmäyhteistyö ja hyvinvointi- ja luontomatkailu, erityisesti järvimatkailu. Hankkeet: COST Action IS1204 Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services, Savonlinna Destination 2020 – Visit Saimaa 2020, Rural Finland ja Well_O_Live.  

Elli Vento (KTM) tutkii sosiaalisen lomatoiminnan vaikuttavuutta yksilön ja perheen hyvinvointiin.

 

 

 

 

Experiences, value & well-being: Making Tourism Better

Käynnissä  olevat hankkeet

SOLOVA


Päättyneet hankkeet

OSALLISTAMINEN

SEGMENTOINTI