Tutkijoiden ja opiskelijoiden välinen yhteistyö  Yrittäjyyden projektityö -kurssin puitteissa (5215219, 1-6 op)

 

TEE TOIMEKSIANTOILMOITUS (täytä, kun tarvitset opiskelijoiden liiketoimintaosaamista)

HAE TOIMEKSIANNON TEKIJÄKSI (täytä, kun sinua kiinnostava toimeksianto on julkaistu)

 

Yrittäjyyden projektityö -kurssilla on vaihtoehtoisia suoritustapoja. Yksi uudemmista on työskennellä tutkijoilta ja laitoksilta tulleiden toimeksiantojen parissa. Etsimme mukaan opiskelijoita ja tutkijoita/hankkeita/laitoksia. Tutustu kurssin muihin suoritustapoihin weboodissa.

Toimeksiantotyön eteneminen

 

Opiskelija, haluatko hyödyntää taitojasi poikkitieteellisesti? Haluatko olla osa tutkimuksen kauppallistamista? Haluatko testata oppimaasi käytännössä?

Keräämme opiskelijaporukkaa, joka haluaa yhdessä tutkijoiden kanssa selvittää yliopistossamme tehtyjen innovaatioiden kaupallistamismahdollisuuksia. Ilmoittaudu nyt weboodissa Yrittäjyyden projektityö -kurssille (5215219). Kun saamme kurssille joltakin Itä-Suomen yliopiston laitokselta toimeksiannon, laitamme siitä sinulle tiedon weboodin kautta. Mikäli toimeksianto kiinnostaa sinua, voit hakea siihen täyttämällä hakulomakkeen. Mikäli hakukriteerit ja osaamisesi mätsäävät, voit päästä osaksi hankkeiden esiselvitysvaihetta esimerkiksi innovaation kaupallistamisessa, asiakaspotentiaalin ja kuluttajakäyttäytymisen kartoittamisessa, tai työstämään jo valmiiden yritysideoiden liiketoimintasuunnitelmia, rahoitusta tai kontaktoida potentiaalisia asiakkaita. Toimeksiannon laajuudesta riippuen sinulla on mahdollista kerryttää rekisteriäsi 1-6 opintopisteellä.

Hakemus toimeksiannon tekijäksi (täytä, kun sinua kiinnostava toimeksianto on julkaistu)

 

Nyt tutkijoilla/laitoksilla/hankkeilla on mahdollisuus hyödyntää opiskelijoiden liiketaloudellista osaamista ja yrittäjämäistä intoa

Tarvitsetko apua hankkeiden esiselvitykseen esimerkiksi innovaation kaupallistamisesta, asiakaspotentiaalin ja kuluttajakäyttäytymisen kartoittamisessa? Vai kaipaatko tukea jo valmiiden yritysideoiden liiketoimintasuunnitelmiin, rahoituksen selvittämiseen tai potentiaalisten asiakkaiden kontaktoinntiin? Kaipaako TUTLi-hankkeesi kaupallista näkökulmaa? Haluaisitko selvittää, mikä on keksinnön tai tutkimusaiheiden kaupallinen potentiaali? Kaipaako projektisi kustannuslaskelmia?

Nyt on mahdollista saada opiskelijaresursseja käyttöön Yrittäjyyden projektityö -kurssin kautta, josta opiskelijoille myönnetään 1-6op riippuen toimeksiannon laajuudesta. Laitoksilta tämä vaatii selkeärajaisen toimeksiannon, yhteyshenkilön sekä valmiuden muutamaan tapaamiseen toimeksiannon suorittavien opiskelijoiden/opiskelijan kanssa. Kyseinen kurssi on auki ympäri vuoden. Opiskelijoiden määrä kurssilla vaihtelee. Toimeksiannon antava laitos vastaa mahdollisten salassapitosopimusten tekemisestä.

Tee toimeksiantoilmoitus