Tilintarkastuksen maisteriohjelma

Tilintarkastuksen maisteriohjelma on Itä-Suomen yliopiston tarjoama kaksivuotinen maisteriohjelma. Maisteriohjelma toteutetaan Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Kauppatieteiden ja Oikeustieteiden laitosten yhteisesti järjestämänä. Tilintarkastuksen maisteriohjelma on tarjolla sekä Joensuun että Kuopion kampuksella.

Koulutuksen järjestämisen taustalla ovat kotimaisen ja kansainvälisen tilintarkastusalaa koskevan lainsäädännön kehityksen myötä lisääntyneet tilintarkastustehtävät sekä jatkuvasti kasvava kysyntä osaavista tilintarkastuksen ja taloushallintoalan ammattilaisista. Oman osansa kysyntään luo tilintarkastaja-ammattikunnan parissa odotettavissa oleva voimakas eläköitymiskehitys.

Tilintarkastuksen maisteriohjelma rakentuu laskentatoimen, yritysjuridiikan ja oikeustieteiden opintojaksotarjonnalle. Maisteriohjelman tavoitteena on varmistaa, että opiskelija voi suorittaa HT-tilintarkastajatutkintoon vaadittavat opinnot, jotka ovat vaatimuksena tutkintoon osallistumiselle. Koulutuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ajantasaisesti tilintarkastusalaa ja -tutkintoa koskevat säädökset. Maisteriohjelma valmentaa myös taloushallinnon asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Maisteriohjelma tarjoaa näin ollen hyvän perustan myös muille vaativille taloushallinnon tehtäville niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, vaikka opiskelija ei myöhemmin hakeutuisikaan varsinaiseen tilintarkastajatutkintoon.

Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavat (laskentatoimi ja verotus tai laskentatoimi ja rahoitus -suuntautumisvaihtoehto) voivat valita tilintarkastuksen maisteriohjelman maisterivaiheessa omalta kampukselta.