Sivuaineopinnot

Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi opiskella yliopistossa tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain oppiaineissa (esim. englannin kieli, psykologia, sosiaalityö, hoitotiede, lääketiede) sivuaineopiskelijoiden määrää on rajoitettu. Kaikkea opetusta ei Itä-Suomen yliopistossa voida kuitenkaan tarjota sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Suoritettavan tutkinnon rakenne määrittelee pitkälti sivuaineen valintaa ja laajuutta.

Sivuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita näkökulmia. Valinnan voi tehdä oman kiinnostuksen, laitoksen suositusten, tulevan ammatin tai työelämän yleisten odotusten mukaisesti taikka niin, että se luontevasti tukee omaa suuntautumistasi tai tutkielman laatimista.  Oleellista on, että tutkinnosta muodostuu mielekäs ja mielenkiintoinen kokonaisuus, joka tukee työelämään sijoittumista.

Sivuaine voi olla perusopintotasoinen (25 op) tai laajempi perus- ja aineopintojen (60 op)  kokonaisuus. Sivuaineen voi valita yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tai muun tiedekunnan oppiainevalikoimasta. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat opiskella oman tiedekuntansa oppiaineita sivuaineina melko vapaasti. Poikkeuksen muodostavat sosiaalityön syventävät opinnot, joihin voi saada opinto-oikeuden vain opiskelijavalinnan kautta. Lisätietoja tiedekunnan oppiaineista saa laitosten amanuensseilta.

Itä-Suomen yliopistossa tarjolla olevat sivuaineet löytyvät Kamusta.

Verkostoyliopistoissa voi suorittaa sivuainekokonaisuuksia, jotka ovat usein monitieteisiä. Tällaisia ovat mm. Co-op Network Studies (yhteisötalous ja osuustoiminta) ja Liiketoimintaosaaminen (LITO). Tietoa muiden tiedekuntien oppiaineista on saatavana mm. opinto-oppaista, laitosten amanuensseilta, tiedekuntien opintoasiainpäälliköiltä sekä Kamu-oppaasta.

KAUPPATIETEIDEN LAITOKSEN  tarjoamat sivuaineet löydät Weboodin sivuaineoppaista:
Joensuun sivuaineopas
Kuopion sivuaineopas