Matkailumarkkinointi opintopolkuna

Matkailumarkkinoinnin opintopolusta kiinnostuneelle opiskelijalle suositellaan sivuaineeksi ja/tai vapaavalintaisten maisteriopintojen kursseiksi Matkailualan verkostoyliopiston perus-, aine- ja syventäviä opintoja.

 

Matkailualan monitieteiset perusopinnot (25-28 op) antavat perustiedot monitieteisestä matkailututkimuksesta. Perusopinnot sisältävät keskeiset matkailututkimuksen käsitteet ja perustiedot sekä edellytykset matkailualan kehityksen seuraamiseen. Opintojaksoissa perehdytään myös mm. matkailualueiden palvelutarjontaan, yrityksiin ja asiakkuuteen.

Perusopinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina, joihin hakuaika on vuosittain huhtikuusta alkaen heinäkuun loppuun.

 

Aine- ja syventävissä opinnoissa (25–40 op) perehdytään matkailun liiketoiminnan tutkimukseen, kulttuurisiin ja historiallisiin kytkentöihin, aluesuunnitteluun sekä yhteiskunnallisten vaikutusten ja säätelyn tutkimukseen ja eettiseen näkemykseen. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opintoja suorittamaan voidaan hyväksyä vuosittain 40 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet matkailun perusopinnot (tai joilla on hakuaikana suoritettuna vähintään 15 op). Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa joulu-tammikuussa ja touko-heinäkuussa.

Aineopintoihin voidaan valita perusopinnot suorittanut opiskelija, tai opiskelija, jolla on aiemmin suoritettuna riittävä määrä soveltuvia matkailualan opintoja esimerkiksi restonomitutkinnossaan. Lisätietoja aiempien opintojen korvaavuuksista tulee tiedustella hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä Matkailualan verkostoyliopistosta.

 

Perehdy lähemmin Matkailualan verkostoyliopiston opintoihin ja toimintaan osoitteessa www.funts.fi

Lisätietoja myös professori Raija Komppulalta (raija.komppula @ uef.fi)