Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan kauppatieteiden maisterin tutkinto, jonka suorittaminen kestää kaksi vuotta. Voit valita maisterin tutkinnon suuntautumisen itseäsi kiinnostavasta alueesta ja sen mukaan, mitä opintoja sisältyy suorittamaasi kandidaatin tutkintoon.

Maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot ovat

Joensuun kampus
Laskentatoimi ja yritysjuridiikka
Palvelujohtaminen
Tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tourism Marketing and Management

Kuopion kampus
Innovation Management
International Business and Sales Management
Innovaatiojohtaminen
Laskentatoimi ja rahoitus
Tilintarkastuksen maisteriohjelma

Tutustu tarkemmin eri suuntautumisvaihtoehtoihin niiden omilta sivuiltaan!