Luottamus organisaatioissa

Ryhmän tutkimuksen kohteena on luottamuksen kehittyminen ja prosessit työpaikoilla, erilaisten organisaatioiden pääosin sisäisissä yhteistyösuhteissa kuten esimies-alaissuhteissa. Tutkimusryhmä keskittyy tarkemmin siihen, miten luottamus syntyy, rakentuu, säilyy, heikkenee, rikkoutuu sekä miten se palautuu tai korjataan. Luottamusta analysoidaan eri tasoilla: yksilö-, kahdenvälisellä, ryhmä- ja organisaatiotasoilla. Tutkimuksen laadulliset aineistot perustuvat  erilaisten toimijoiden käsityksiin ja kokemuksiin luottamuksesta työpaikoilla, sen edellytyksistä sekä luottamusvajeen seurauksista, esim. epäluottamuksen ilmentymisestä sekä luottamusrikkojen ja palauttamisen kokemuksista. Tutkimus hyödyntää pääosin laadullisia joskin myös kvantitatiivisia menetelmiä. Uutena tutkimusalueena sovelletaan lupaavaa prosessilähestymistapaa luottamuksen tutkimiseen. Tutkimusta tehdään erilaisissa organisaatio- ja toimintaympäristöissä, (pk-yritykset, nonprofit, kolmas sektori, palveluliiketoiminta, monikulttuurinen ja kansainvälinen ympäristö). Ryhmä on kasainvälinen, ja tutkimus myös verkottuu useisiin alan tutkimusverkostoihin.


Tutkimusryhmän jäsenet

Yhteydenotto:  etunimi.sukunimi@uef.fi

Taina Savolainen (professori, tutkimusryhmän johtaja)

Mirjami Ikonen (KTT)

Sari-Johanna Karhapää (KTT)

Sari Häkkinen (KTT)

Kirsti Malkamäki (KTT)

Saara Hiltunen

Päivi Kosonen

Priyanka Shrivastava

Jaana Salmi

Elina Ivakko

Palmira Lopez-Fresno (PhD)

 

 

 

Trust matters in business.