Lomakkeet 

Ilmoitus siirtymisestä suorittamaan 1.8.2014 voimaan astunutta kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa

Opintojen korvaavuushakemus

Harjoittelusopimus

Kv-harjoittelun harjoittelusopimus

Instructions for internship

Instructions for internship (pdf)

Pro gradun tiivistelmä ja arvostelulomake

Jos pro gradu -tutkielma jätetään arvosteluun 1.8.2019 jälkeen, käytetään kauppatieteiden laitoksella seuraavia pro gradun tiivistelmä- ja arvostelulomakkeita:

Pro gradu -tutkielman tiivistelmälomake suomeksi

Pro gradu -tutkielman tiivistelmälomake englanniksi

Pro gradu -tutkielman arvostelulomake (docx)

Evaluation form for Master's Thesis (docx)

Pro gradu -tutkielman arviointilomakkeen sanalliset kuvaukset (docx)

Evaluation scale for Master's Thesis (docx)

Pro gradu -tutkielman arvosteluohje (docx)

Guidelines for assessing and grading Master's Thesis (docx)

 

Jos pro gradu -tutkielma on jätetty arvosteluun ennen 1.8.2019, käytetään kauppatieteiden laitoksella seuraavia pro gradun tiivistelmä- ja arvostelulomakkeita:

Pro gradu -tutkielman tiivistelmälomake suomeksi

Pro gradu -tutkielman tiivistelmälomake englanniksi

Pro gradu -tutkielman arvostelulomake (docx)

Evaluation form for Master's Thesis (docx)

Pro gradu -tutkielman arviointilomakkeen sanalliset kuvaukset (docx)

Evaluation scale for Master's Thesis (docx)

Pro gradu -tutkielman arvosteluohje (docx)

Guidelines for assessing and grading Master's Thesis (docx)