5215900 Liiketoimintaosaamisen kokonaisuus, väh. 25 op

Muut kuin kauppatieteen opiskelijat voivat suorittaa valtakunnallisen verkko-opintoina tarjottavan Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus toteutetaan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa. Kokonaisuuden toteuttamista koordinoi Turun yliopisto ja Suomen kauppakorkeakoulut ABS ry. Kaikki kauppatieteitä opettavat yliopistot ovat mukana kokonaisuuden opetuksessa. Tarkemmat tiedot ja ohjeet löydät osoitteesta: www.lito.fi Ennen LITO-kurssien suorittamista opiskelijan tulee varmistua, että kyseiset kurssit:

1. voidaan sisällyttää omaan tutkintoon

2. eivät ole sisällöltään päällekkäisiä muiden omaan tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa.

Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää opintokokonaisuuteen muita opintojaksoja kuin LITO –opintokokonaisuuteen kuuluvia opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintokokonaisuuden vastuuhenkilöön (Mirjami Ikonen).

5215901 Introduction to corporate social responsibility (5 op)
5215902 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet (5 op)
5215903 Markkinoinnin ja myynnin perusteet (5 op)
5215904 Johdatus taloushallintoon (5 op)
5215905 Liiketoimintaympäristön taloustiede (5 op)
5215906 Johdatus yrittäjyyteen (5 op)
5215907 Johdatus yritysjuridiikkaan (5 op)
5215908 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – VIBU-yrityssimulaatio (5 op)

Kaikki Liiketoimintaosaamiseen opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot eivät välttämättä ole suoritettavissa lukuvuoden aikana. Opintojaksokuvaukset sekä opintojaksojen ajankohdat löytyvät WebOodista.