Laskentatoimi ja yritysjuridiikka suuntautumisvaihtoehto, Joensuun kampus

Mitä on laskentatoimi ja yritysjuridiikka?

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdossa yhdistyvät yritystoiminnan kannalta keskeiset laskentatoimen ja yritysoikeuden opinnot. Yhä useammin työelämässä tarvitaan osaamista, jossa yhdistyy yritystalouden ja yritysoikeuden osaaminen.

Millaisia opintoja ja valmiuksia koulutus antaa?

Suuntautumisvaihtoehto antaa hyvät valmiudet toimia taloudellista ja juridista osaamista edellyttävissä liiketoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutus valmentaa tunnistamaan ja hallitsemaan liiketoiminnassa esiin tulevia taloudellisia ja oikeudellisia kysymyksiä ja riskitekijöitä.

Opintojen myötä opit toimimaan analyyttisesti ja vastuullisesti erilaisten taloudellisten ja juridisten kysymysten parissa. Opit lukemaan ja tuottamaan yritysten taloudellista informaatiota. Opit ymmärtämään ja ohjaamaan yrityksen toimintaa myös juridisesta näkökulmasta.

Millaisiin työtehtäviin valmistut?

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan osaajana sinulle tarjoutuu monipuoliset uramahdollisuudet kiinnostuksesi mukaan. Laskentatoimen ja yritysjuridiikan osaajille on työmarkkinoilla jatkuvasti kysyntää. Erikoistumalla johonkin osa-alueeseen, esimerkiksi kansainväliseen tilinpäätösraportointiin, voit tehdä itsestäsi arvokkaan osaajan työmarkkinoilla.

Laskentatatoimeen ja yritysjuridiikkaan suuntautunut kauppatieteen maisteri aloittaa usein uransa asiantuntijatehtävissä. Siitä on hyvä edetä nousujohteisesti esimies- ja johtamistehtäviin.

Meiltä valmistuvat työllistyvät esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin:

 • tilintarkastaja
 • veroasiantuntija
 • talousjohtaja
 • talouspäällikkö
 • pääkirjanpitäjä
 • toimitusjohtaja
 • business controller
 • chief accountant
 • financial administrator
 • sisäinen tarkastaja
 • analyytikko
 • rahoituspäällikkö
 • toimistopäällikkö
 • hallintopäällikkö
 • tutkija

Kenelle Laskentatoimi ja yritysjuridiikka sopii?

Meiltä valmistuu laskentatoimen asiantuntijoita, joilla on myös vahva verotuksen ja yritysjuridiikan asiantuntemus. Opinnot sopivat kaikille laskentatoimesta, yritysjuridiikasta ja yrityksen johtamisesta kiinnostuneille opiskelijoille.