Laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehto, Kuopion kampus

Laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa keskitymme laskentatoimen ja rahoituksen laaja- alaiseen osaamiseen ja sen hyödyntämiseen esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä tai rahoitusmarkkinoilla.

Olennaista suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa on omistajanäkökulman ja omistajaohjauksen korostuminen kaikessa liiketoimintaan liittyvässä päätöksenteossa. Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen.

Laskentatoimen ja rahoituksen opinnoissa harjaannut tunnistamaan liiketoimintaan ja talouteen liittyviä ongelmakohtia, ratkaisemaan niitä ja kehittämään yrityksen laskenta-, rahoitus- ja johtamisjärjestelmiä. Opinnoissa perehdytään myös rahoitusmarkkinoiden toimintaan sekä yleisellä tasolla että pk-yritysten näkökulmasta.

 

Millaisia opintoja ja valmiuksia suuntautumisvaihtoehto tarjoaa?

Suuntautumisvaihtoehdon opintojaksoilla pääset sisälle siihen, mitä laskentatoimi ja rahoitus pitävät sisällään ja miten ne palvelevat liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämistä. Opinnot kehittävät sinua tehokkaaseen toimintaan rahoitusmarkkinoilla ja siihen, miten rahoituspäätökset vaikuttavat yrityksen omistaja-arvon kertymiseen.

Erikoistumalla talouden johtamiseen opit rakentamaan organisaatioiden strategioille ja visioille perustuvia ohjausjärjestelmiä ja suoritusmittaristoja. Rahoittajan laskentatoimen ja tilintarkastuksen ammattilaisen keskeiseen osaamiseen puolestaan kuuluvat yrityksen taloudellista raportointia säätelevä kansallinen ja kansainvälinen normisto. Erikoistumalla rahoitukseen tutustut syvällisesti siihen, miten rahoitusmarkkinat toimivat, miten yritykset ja organisaatiot toimivat rahoitusmarkkinoilla ja mitä keinoja rahoitusjohto voi käyttää tuottaessaan taloudellista lisäarvoa.

Ammattiosaamisen lisäksi laskentatoimen ja rahoituksen osaajalta vaaditaan dynaamista ja innovatiivista osallistumista liiketoiminnan kehittämiseen ja liikkeenjohtamiseen. Koska laskentatoimen ja rahoituksen osaaja toimii aina osana organisaatiota, ovat yhteistyökyky ja -halu keskeisiä osaamisalueita.

Opinnoissa korostuvat myös kyky ymmärtää liiketoimintaa, ongelmanratkaisukyky ja innovatiivisuus. Opintojen kuluessa kehität paitsi kielitaitoasi myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tiedonhankinta- ja analysointitaitoja.

Millaisiin työtehtäviin?

Laskentatoimen ja rahoituksen opinnoista valmistut laaja-alaiseksi talouden osaajaksi. Vahvan pohjan lisäksi sinulla on erityisosaamista valitsemaltasi erikoistumisalueelta.

Laskentatoimen ja rahoituksen osaajana sinulle avautuu laaja uramahdollisuuksien kirjo omasta kiinnostuksestasi riippuen. Laskentatoimen ja rahoituksen opinnoista valmistuvat maisterit  sijoittuvat erilaisiin organisaatioihin: pk-yrityksistä pankkeihin ja monikansallisten yritysten  talous- ja rahoitustoimintoihin sekä julkisen sektorin organisaatioihin. Laskentatoimeen ja rahoitukseen erikoistunut ekonomi aloittaa usein uransa asiantuntijatehtävistä, joista voi edetä nopeastikin esimies- ja johtamistehtäviin.

Kenelle Laskentatoimi ja rahoitus sopii?

Meiltä valmistuu aktiivisia ja analyyttisia talousosaajia, joilla on myös vahva asiantuntemus yrityksen liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta. Suuntautumisvaihtoehto sopii kaikille taloudesta, rahoituksesta, analyyttisuudesta, suunnitelmallisuudesta ja kriittisestä ajattelusta kiinnostuneille kauppatieteilijöille.

Urapolkuja

Talouden johtaminen

 • Controller >Talouspäällikkö >Talousjohtaja
 • Taloussuunnittelija > Talouspäällikkö > Talousjohtaja
 • Yrityssuunnittelija

Rahoittajan laskentatoimi

 • Kirjanpitäjä > Kirjanpitopäällikkö >Talouspäällikkö
 • Henkilöstöpäällikkö > Henkilöstöjohtaja
 • Laskentasuunnittelija > Laskentapäällikkö
 • Verosuunnittelija
 • Verotarkastaja

Tilintarkastus

 • Tilintarkastaja – KHT-tilintarkastaja
 • Sisäinen tarkastaja
 • Tilintarkastustoimistojen asiantuntijatehtävät

Rahoitus-yrityssektori

 • Rahoitussuunnittelija > Rahoituspäällikkö > Rahoitusjohtaja
 • Controller
 • Rahoituskonsultti

Rahoitus - pankkisektori

 • Rahoitusneuvoja >Rahoituspäällikkö > Rahoitusjohtaja
 • Sijoitusneuvoja > Sijoituspäällikkö > Sijoitusjohtaja