Kansainvälinen liiketoiminta ja myynnin johtaminen

Tutkimusryhmän johtaja: professori Mika Gabrielsson

Tutkimusryhmässä tarkastellaan SMOPEC -valtioista (Small and Open Economies) lähtöisin olevien yritysten kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen käytänteitä ja sen vaikutuksia kuluttajakäyttäytymiseen. Tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä sekä kansainvälisen liiketoiminnan että myynnin/markkinoinnin strategioihin, prosesseihin ja tuloksellisuuteen. Edistämme kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja myynnin johtamisen tutkimusta kehittämällä uusia teoreettisia malleja/viitekehyksiä ja käsitteitä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen empiirisen tutkimuksen avulla. Lisäksi tutkimusryhmä tavoittelee kansainvälisellä vertailevalla tutkimuksella vahvistusta nykyiseen yritys- ja kuluttajakäyttäytymisen tutkimukseen. Teoreettisten johtopäätösten lisäksi tutkimuksemme tarjoaa uusia näkökulmia myös liikkeenjohdolle ja julkiselle sektorille. Tutkimustulokset julkaistaan kansainvälisesti arvostetuissa aikakausjulkaisuissa (JUFO 2-3 tasoluokan julkaisukanavat).

Tutkimusryhmä keskittyy tällä hetkellä seuraaviin tutkimusteemoihin:

  • Born Global -yritysten kasvu ja selviytyminen
  • Born Global -yritysten verkostoituminen Kansainväliset ja kansalliset myyntikanavastrategiat
  • Paikallisten ja kansainvälistyvien PK -yritysten strateginen orientaatio
  • Kansainväliset ja kansalliset myyntiprosessit ja niiden johtaminen
  • Organisaatioiden välinen yhteistyö B2B ja B2C -sektoreilla
  • Kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin opetusmetodit
  • Kansainvälinen kuluttajakäyttäytyminen