Kauppatieteiden tohtoriohjelma

Kauppatieteiden tohtoriohjelma tuottaa perinteiset kauppatieteelliset oppiainerajat ylittävää ja kansainväliset vaatimukset täyttävää liiketaloudellista tutkimusosaamista. Tohtoriohjelmassa jatko-opiskelijat tekevät kummallakin kampuksella määritellyn tutkimusprofiilin suuntaista tutkimusta tavoitteenaan joko kauppatieteiden lisensiaatin tai kauppatieteiden tohtorin tutkinto.

Tieteellisessä jatkokoulutuksessa koulutetaan asiantuntijoita, jotka tuntevat perusteellisesti oman tieteenalansa ja tutkimusalansa. Tavoitteena on, että jatko-opiskelija oppii ratkaisemaan itsenäisesti tieteellisiä ongelmia ja luomaan uutta, kriittiseen ajatteluun perustuvaa tieteellistä tietoa.

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella voi suorittaa kauppatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Jatko-opintoihin liittyvä tutkimus pyritään kiinnittämään kauppatieteiden laitoksen erikoistumisalueisiin sekä Itä-Suomen yliopiston toimintaympäristön kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Kauppatieteiden tohtoriohjelman johtaja on professori Mika Gabrielsson.

Löydät tarkemmat ohjeet Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun sivuilta