International Business and Sales Management

Kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen kaksivuotinen maisteriohjelma on tarkoitettu niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoillekin. Teoria ja käytäntö kohtaavat opintojen aikana, sillä opinnoissa hyödynnetään niin tuoreinta teoriatietoa kuin case-harjoituksiakin. Opintojen aikana opiskelijat saavat valmiuksia toimia kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen asiantuntijatehtävissä globaalissa ympäristössä.

Tähän englanninkieliseen maisteriohjelmaan otetaan vuosittain 20 opiskelijaa. Opinnot järjestetään Kuopion kampuksella.

Lisätietoja maisteriohjelman omilla sivuilla.