Innovaatiojohtamisen suuntautumisvaihtoehto, Kuopion kampus

Innovaatiojohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa opit kehittämään työyhteisöjä ja liiketoimintaa. Opit edistämään ja johtamaan uudistumista, luomaan ja tunnistamaan uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä arvioimaan kestävyysvaikutuksia. Vastaavaa oppimiskokonaisuutta ei ole tarjolla muissa yliopistoissa.

Opinnot ruokkivat luovaa ja analyyttistä osaamista. Saat taitoa ja rohkeutta ratkoa innovaatioiden ja uudistamisen haasteita. Saat työkaluja asiakaslähtöisen liiketoiminnan edistämiseen ja monialaisen yhteistyön toteuttamiseen.

Innovaatiojohtamisen opintojen jälkeen osaat käyttää erilaisia menetelmiä innovoinnissa ja muutoksen johtamisessa, pystyt toteuttamaan haastavia kehitysprojekteja ja osaat hyödyntää liiketoiminnan uusia ansaintamalleja. Sinusta tulee vastuullista ja eettistä liiketoimintaa ymmärtävä ja toteuttava esimies tai johtaja.

Voit hakea innovaatiojohtamisen maisterikoulutukseen, jos sinulla on suoritettuna alempi yliopistotutkinto, alempi ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Innovaatiojohtamisen maisteritutkinto on suomenkielinen.

Millaisia opintoja ja valmiuksia suuntautumisvaihtoehto tarjoaa?

Innovaatiojohtamisen maisteriopinnoissa tutustut kestävän yritystoiminnan periaatteisiin taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmista. Opiskelet laaja-alaisesti ja tuoreimman tutkimustiedon pohjalta uudistumisen johtamista ja liiketoiminnan uudistamiseen vaikuttavia muutosvoimia kuten kiertotaloutta.

Käytämme opetuksessa opiskelijalähtöisiä menetelmiä, joten voit opiskella joustavasti ja itsenäisesti. Opetuksemme on alan huippua ja perustuu tieteellisesti toimiviksi todennettuihin menetelmiin innovaatiojohtamisen oppimisessa.

Opinnot kehittävät kielitaitoa ja esiintymisvarmuutta ja vahvistavat vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Menetelmäkurssit opettavat hyödyntämään tutkimustietoa käytännön johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Voit täydentää osaamistasi sivuaineella tai muilla sinua kiinnostavilla opinnoilla. Ainutlaatuista tarjontaamme on terveysliiketoiminnan opintokokonaisuus. Suosittuja sivuaineita ovat työ- ja organisaatiopsykologian, juridiikan, ravitsemustieteen, urheilujohtamisen sekä terveys- ja sosiaalialan opinnot.

Millaisiin työtehtäviin?

Innovaatiojohtamisen opinnoista valmistut laaja-alaiseksi liiketoiminnan asiantuntijaksi esimies- ja johtamistehtäviin. Sinulle avautuu monipuolisia uramahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan ja innovaatioiden asiantuntijana, liiketoiminnan, markkinoinnin ja henkilöstön kehittämis- ja johtotehtävissä ja yrittäjänä. Innovaatiojohtamisesta valmistuvat maisterit työskentelevät uransa alussa tiimien ja projektien vetäjinä ja monitaitoisina kehittämisen asiantuntijoina. Useat etenevät nopeasti urallaan vaativiin esimies- ja johtamistehtäviin kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.  

Yhteistyö työelämän kanssa

Teemme monipuolista tutkimus- ja opetusyhteistyötä työelämän kanssa. Kursseillamme vierailee asiantuntijoita ja johtajia kertomassa ajankohtaisista aiheista. Monet innovaatiojohtamisen opiskelijat tekevät tutkielmansa yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.
Kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestöt luovat yhteyksiä työelämään ja järjestävät yritysvierailuja. Ainejärjestön toimintaan ja tapahtumiin osallistumalla pääset mukaan kauppatieteilijöiden yhteisöön ja kokemaan akateemisia perinteitä. Preemion (Kuopion kampus) jäsenenä saat monia etuja opiskeluaikana.