Innovaatiojohtamisen tutkimusryhmä

Innovatiiviset organisaatiot ovat kestävien yhteiskuntien ja vastuullisen liiketoiminnan edistäjiä. Ajankohtaiset haasteet rohkaisevat sekä uusien organisaatioiden perustamiseen että kannustavat olemassa olevia organisaatioita uudistamaan tuotteitaan, palveluitaan ja itseään. Kriittinen ajattelu ja käytäntölähtöinen tutkimus auttavat ymmärtämään, parantamaan ja johtamaan erilaisia innovaatioprosesseja. Tutkimusryhmämme tuottaa tällaista tutkimusta yhdessä monien kumppaneidemme kanssa. Tutkijamme ovat asiantuntijoita innovaatiojohtamisen tutkimuksessa, joka yhdistää kauppatieteitä ja muihin tieteenaloihin, tavoitteenaan sillan rakentaminen tutkimuksen ja käytännön välille. Menetelmällisesti teemme pääosin laadullista tutkimusta, joka on osaamisemme ydinalueita.

 


Tutkimusryhmän jäsenet

Yhteydenotto: etunimi.sukunimi@uef.fi

Päivi Eriksson, KTT (johtaminen). Päivi on johtamisen professori, joka tutkii innovaatiojohtamista, akateemista yrittäjyyttä ja terveysliiketoimintaa. Häntä kiinnostavat ryhmien, organisaatioiden ja yhteiskunnan innovaatioprosessit. Päivi tekee tieteidenvälistä yhteistyötä ja johtaa laajoja tutkimushankkeita, joita rahoittavat muun muassa Suomen Akatemia ja Tekes. Hän on työskennellyt tutkijana Stanfordin yliopistossa USA:ssa ja Warwick Business Schoolissa Britanniassa ja opettaa innovaatiojohtamista ja tutkimuksen tekemistä sekä Suomessa että maailmalla. Hänen uusin kirjansa laadullisesta tutkimuksesta ilmestyi 2016 kansainväliseltä SAGE-kustantamolta.

Hanna Lehtimäki, KTT (johtaminen). Hanna on innovaatiojohtamisen professori, joka on syventynyt tutkimuksissaan strategiseen johtamiseen, sosiaalisiin verkostoihin, johtajuuteen, organisaatioiden uudistamiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Hän on työskennellyt tutkijana University of Torontossa Kanadassa, ja Fulbright-tutkijana George Mason Universityssä Yhdysvalloissa. Hän on julkaissut tutkimuksiaan kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa ja hänen uusin kirjansa strategisesta johtamisesta ja organisaation sisäisistä verkostoista ilmestyi syksyllä 2016. Hanna tekee tutkimusta yhteistyössä yritysten ja julkisorganisaatioiden kanssa ja luennoi usein MBA-ohjelmissa.

Albert Mills, YTT (sosiologia). Albert on osa-aikainen innovaatiojohtamisen professori, jonka osaamisalueita ovat kriittinen ja historiallinen organisaatio- ja johtamistutkimus sekä sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset. Hän on julkaissut tutkimuksiaan laajasti korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisuissa ja toimii usean lehden ja kirjasarjan toimittajana.

Jean Helms Mills, PhD, dosentti (kriittinen merkityksenantaminen ja sukupuoli)

Mauri Laukkanen, KTT, emeritusprofessori (johtaminen, kognitiiviset kausaalikartat)

Eeva Aromaa, TtM. Eeva on projektitutkija, joka tekee väitöskirjaa innovaatiojohtamisesta tunnetyön näkökulmasta. Hän tutkii myös kiertotaloutta ja yhteiskehittämistä. Eeva on työskennellyt Tekesin rahoittamissa hankkeissa ja opettaa laadullisiin tutkimusmenetelmiin liittyviä kursseja. Ennen yliopistouraa hän työskenteli kansainvälisessä teräskonsernissa HR-tehtävissä ja Työterveyslaitoksella tutkijana.

Lihuizi Chen, M.Sc. (Econ.). Lihuizi (Victoria) on tohtoriopiskelija, joka tutkii ympäristöjohtamista ja strategisia innovaatioita kaupungistumiseen liittyen. Väitöskirjassaan hän rakentaa strategista viitekehystä, johon sisältyy uudenlainen jätehuollon käytäntö ja uusiutuvan energian politiikka sekä ympäristöliiketoiminnan kehittäminen kehittyvillä markkinoilla. Hän opettaa innovaatiojohtamisen tutkimusta ja sosiaalisia innovaatioita.

Kaisa Henttonen, KTT. Kaisa on yliopistotutkija ja hänen tutkimusalueitaan ovat organisaatioiden kestävä kehitys, (akateeminen) yrittäjyys, digitaalisuus ja innovaatiotoiminta. Näistä aiheista hän on julkaissut laajasti kansainvälisillä foorumeilla. Kaisa on työskennellyt maisteri- ja johtaja-asiantuntijaohjelmien kouluttajana yli kymmenen vuotta. Hänellä on myös kokemusta yritysprojektien vetämisestä, niissä työskentelystä ja konsultoinnista yrittäjänä yli kymmenen vuoden ajalta. Hän on myös hoitanut vuoden innovaatiojohtamisen professuuria.

Esa Hiltunen, KTT. Esa on yliopistonlehtori, joka tutkii päivittäistavarakaupan innovaatioita, työn ja johtamisen uudistamista sekä työntekijälähtöistä innovaatiojohtamista. Hän on lisäksi kiinnostunut terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän liiketoiminnan tutkimuksesta ja kehittämisestä. Esa opettaa johtamisen kursseja ja laadullista tutkimusta sekä ohjaa opinnäytetöitä.

Helena Kantanen, FT (yhteisöviestintä). Helena on yliopistonlehtori ja entinen viestintäammattilainen. Helena on kiinnostunut oppimisesta ja viestinnästä ammatillisissa virtuaaliyhteisöissä, viestinnän johtamisesta ja konsultoinnista sekä muutosviestinnästä. Tutkimusyhteistyötä Helena tekee erityisesti kasvatustieteilijöitten kanssa. Helena opettaa markkinointia, viestintää ja muutoksen johtamista ja ohjaa opinnäytetöitä. Hän vierailee säännöllisesti Erasmus-opettajana Ranskassa. Helena vetää laitoksen tutkivan oppimisen pedagogista kehittämistyötä ja on mukana yliopiston käänteisen opetuksen kehittämishankkeessa, johon liittyy myös tutkimusta.

Teuvo Kantanen, KTT. Teuvo on työskennellyt Kuopiossa lehtorina vuodesta 2001. Tutkimuksessa hän on kiinnostunut kuluttajakäyttäytymisestä ja päivittäistavaravalinnoista, terveellisyysmielikuvista ja syömiskäyttäytymisestä. Teuvo tekee monitieteistä tutkimusyhteistyötä ravitsemustieteilijöiden kanssa. Hän opettaa kuluttajakäyttäytymistä ja innovaatiojohtamista ja ohjaa kandiseminaareja.

Maarit Lammassaari, KTM. Maarit on tohtoriopiskelija, joka tekee väitöskirjaa terveyspalveluliiketoiminnasta merkityksenrakentamisen näkökulmasta. Tutkimuksessa häntä kiinnostavat erityisesti terveys- ja hyvinvointialan yritykset. Maarit opettaa johtamisen kursseja, laadullista tutkimusta ja terveysliiketoimintaa sekä ohjaa kansainvälisen maisteriohjelman opinnäytetöitä. Ennen tohtoriopintojaan Maarit työskenteli markkinoinnin yliopisto-opettajana ja taloushallinnon tehtävissä.

Jukka Moilanen, KTM. Jukka on tohtoriopiskelija, jonka väitöskirja käsittelee akateemista yrittäjyyttä.

Tero Montonen, KTT. Tero on sosiaalipsykologi ja projektitutkija, joka tutkii innovaatiojohtamista, tutkimuksen kaupallistamista ja akateemista yrittäjyyttä. Hänen kiinnostuksen kohteenaan on tutkimuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen toimijoiden näkökulmasta erityisesti terveystieteiden ja luonnontieteiden eri aloilla. Hän tekee tutkimusta Tekesin ja Suomen Akatemian rahoittamissa monitieteisissä ja kansainvälisissä hankkeissa. Tero opettaa innovaatiojohtamista ja tutkimuksen tekemistä sekä ohjaa opinnäytetöitä.

Taina Mäkijärvi, FM. Taina on tohtoriopiskelija, jonka väitöskirja käsittelee palvelumuotoilua. 

Olli-Matti Nevalainen, KTM. Olli-Matti on tohtoriopiskelija, jonka väitöskirja käsittelee resurssien rakentamista yliopistolähtöisissä spin-off yrityksissä.

Outi-Maaria Palo-oja, KTT. Outi-Maarian väitöskirja käsittelee kaupallistamisesta terveysalalla. Hän tarkastelee kaupallistamista merkityksenrakentamisen näkökulmasta. Outi-Maaria on toiminut erilaisissa opetus- ja projektitehtävissä yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Hän on kiinnostunut opetuksen kehittämisestä ja kokeilee mielellään erilaisia opetusmenetelmiä.

Ida Parkkinen, KTM. Ida on tohtoriopiskelija, jonka väitöskirjatyö käsittelee innovaatioiden kaupallistamista yksilöllistetyn terveyden kontekstissa. Hän tutkii kaupallistamista toimijaverkkoteorian näkökulmasta, osana innovaatiojohtamisen Good(s) for Health tutkimushanketta. Hän on myös kiinnostunut jatkuvan muutoksen tilasta (organizational becoming) ja sen vaikutuksista liiketoimintamahdollisuuksiin.

Ville-Veikko Piispanen, KTT. Ville-Veikko on projektitutkija, joka on kiinnostunut strategisesta yrittäjyydestä, liiketoiminnan luomisesta ja liiketoimintamalleista. Tutkimuksessa häntä kiinnostavat pienet ja keskisuuret yritykset, start-upit sekä kiertotalous ja terveysteknologia. Ville-Veikko on työskennellyt useissa monitieteisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja hän opettaa innovaatiojohtamista, yrittäjyyttä ja laadullista tutkimusta. Hänellä on vuosien kokemus teknologia- ja metalliteollisuudesta.

 


Käynnissä olevat hankkeet

ACE

CICAT2025

GoHe

HyvinRobo

Kiihdyttämö

RUOKALAAKSO

STN

Päättyneet hankkeet

AGILE

Inpatia

Inwork

KILIKE

PoP