Kauppatieteiden laitoksen hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach (POWER)

POWER (Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach) -hankkeen tavoitteena on luoda työharjoitteluekosysteemi, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden löytää työharjoittelupaikka eurooppalaisesta tai kotimaisesta Start Up –yrityksestä.

Kauppatieteiden laitos on mukana POWER-hankkeessa kehittämässä sähköistä verkkoalustaa sekä tarjoamassa ohjausta ja tukea laadukkaan työharjoittelun toteuttamiseksi yhdessä viiden eurooppalaisen yliopiston ja neljän yrityshautomon sekä yli 50 muun yhteistyökumppanin kanssa.

POWER-hanke toimii ajalla 1.11.2018 - 31.10.2021.

Hanketta koordinoi European University Foundation (EUF), Luxembourgissa.

Itä-Suomen yliopiston lisäksi POWER-hankkeessa mukana olevat yliopistot ovat University of Alcala, Espanjasta, Aristotle University of Thessaloniki, Kreikasta, University of Latvia sekä Lodz University of Technology , Puolasta.

POWER-hankkeessa tehdyn harjoittelun myötä voi suorittaa yrittäjyyden sivuaineopintoihin kuuluvan opintojakson 5215219 Yrittäjyyden projektityö (Entrepreneurial Project Work) 1-6 op.

Tutustu hankkeen omiin sivuihin.

Lisätietoja antavat:
Sari-Johanna Karhapää, puh. 050 442 2548, s-posti: sari.karhapaa@uef.fi ja Helen Reijonen puh. 050 435 2408,
s-posti: helen.reijonen@uef.fi

I-Factor hanke - Yritysyhteistyöllä vaikuttavuutta

Hankkeen tavoitteena on kehittää Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden sekä pohjoiskarjalaisten ja pohjoissavolaisten yritysten välistä pysyvää ja kestävää yhteistyötä. Rakennamme toimintamallin, johon kuuluu systemaattinen yhteistyö yritysten kanssa opintojaksoilla, tutkimusyhteistyö yritysten ja kauppatieteiden tutkijoiden kanssa sekä opiskelijoiden rekrytointimalli.

Toimintamallin perustaksi hankkeessa toteutetaan kansainvälisten käytänteiden benchmarkkaus. Kauppatieteiden laitokselle perustetaan Advisory Board alueen yritysten, elinkeinoelämän toimijoiden ja kauppatieteiden laitoksen edustajien kanssa. Hanke edistää liiketoimintaosaamisen kehittymistä Itä-Suomen alueella. 

I-Factor hanke toimii ajalla 1.10.2018–28.2.2020.
Yhteyshenkilö: Jonna Koponen, hankkeen johtaja, jonnapauliina.koponen(@)uef.fi


Lisätietoa tutkimusryhmien hankkeista löytyy kunkin tutkimusryhmän sivulta.