Kauppatieteiden laitoksen dosentit

Antti Fredriksson KTT Laskentatoimi ja rahoitus, erityisesti tilintarkastus ja hyvä hallintotapa
Angappa Gunasekaran PhD Production and Operations Management
Antti Haahti KTT yritystalous, erityisesti palvelujen markkinointi
Esa Hietikko TkT yrittäjyys ja johtaminen, pk-yritysten tuotesuunnittelu ja tuotantotekniikka
Timo Hämäläinen PhD liiketaloustiede, erityisesti kansainvälinen liiketoiminta
Saija Katila KTT käytäntötutkimus
Sirkku Kivisaari KTT yrittäjyys ja johtaminen, uuden teknologian kehittäminen ja johtaminen
Holger Kohl Dr kilpailukyvyn johtamisen strategiat (Strategies for Business Excellence
in Service and Industrial Management)
Matti Koiranen KTT yrityksen taloustiede
Jouni Korhonen FT liiketaloustiede, erityisesti johtaminen
Pikka-Maaria Laine KTT liiketoiminta, erityisesti strateginen johtaminen
Hilkka Lassila KTT matkailuyrittäjyys
Jean Helms Mills PhD johtaminen, erityisesti merkityksenanto ja sukupuoli
James (Jamie) Murphy PhD digitaalinen markkinointi ja kestävä matkailu (Digital Marketing and Sustainable Tourism)
Uskali Mäki VTT taloustieteen metodologia ja tieteentutkimus
Hannu Ojala KTT laskentatoimi ja rahoitus, erityisesti kansainvälinen laskentatoimi ja tilintarkastus
Ari Paloviita KTT ympäristöjohtaminen
Tarja Pietiläinen KT  
Juulia Räikkönen KTT matkailuliiketoiminta, erityisesti elämysten johtaminen
Saila Saraniemi KTT brändimarkkinointi, erityisesti yritysbrändäys ja paikan brändäys
Tuomo Takala TTT liiketaloustiede, erityisesti johtaminen
Irma Tikkanen KTT markkinointi
Pasi Tuominen KTT osuuskuntien johtaminen
Hannu Vanharanta TkT yrityksen taloustiede, erityisesti strateginen suunnittelu ja päätöksenteon
tukijärjestelmät
Aila Virtanen KTT rahoituksen laskentatoimi