Aineettoman pääoman johtamisen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmämme on monipuolinen, kehittyvä ja toisiinsa luontevasti kytkeytyviä teemoja yhdistelevä tutkimusyhteisö. Tutkimuskonteksteina painottuvat erityisesti asiantuntijaorganisaatiot, osuustoiminnalliset yritykset sekä pk-yritykset. Ryhmän tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävistä teemoista, jotka ovat myös käytännön työelämän näkökulmasta kiinnostavia ja ajankohtaisia. Meille yhteys työelämän ja työyhteisön arjessa esiintyviin teemoihin on luonteva – käytäntö ja teoria eivät ole toistensa vastakohtia. Hyödynnämme tutkimusmenetelmiä monipuolisesti, mutta erityisen vahvaa metodiosaamista meillä on laadullisen tutkimuksen tekemiseen.


Tutkimusryhmän jäsenet

Yhteydenotto: etunimi.sukunimi@uef.fi

 

Anu Puusa, KTT, professori, tutkimusryhmän johtaja

Pasi Tuominen, KTT, yliopistonlehtori, post doc

Ilpo Pohjola, KTT, post doc

Kirsi Hokkila, KTM, tohtoriopiskelija

Tiina Karppinen, Ylempi amk, tohtoriopiskelija

Johanna Talka, KTM, tohtoriopiskelija

Tiina Tarvainen, KTM, tohtoriopiskelija

Antti Varis, KTM, tohtoriopiskelija

Katariina Ylönen, KTM, tohtoriopiskelija

Veli-Pekka Ääri, VTM, tohtoriopiskelija

Lisäksi ryhmäämme sparraa Senior Advisor roolissa vuorineuvos, professori Kari Neilimo

Intellectual capital is competitive advantage - Aineettoman pääoman johtaminen -tutkimusryhmä

 


Käynnissä olevat hankkeet

 

Päättyneet hankkeet