Agenttisuhteet pk-yritysten taloudessa 

Tutkimusryhmän johtaja: professori Mervi Niskanen

Tutkimusryhmä tarkastelee pk-yritysten sidosryhmien välisiin agenttisuhteisiin liittyvien ongelmien vaikutuksia yritysten talouteen erilaisista näkökulmista. Näkökulmia ovat esimerkiksi kasvu, kannattavuus, investoinnit, rahoituksen saatavuus, rahoitusehdot ja yrityksen selviytyminen. Agenttisuhteisiin liittyvää problematiikka tarkastellaan mm. omistajien, johdon, rahoittajien, tavarantoimittajien, asiakkaiden ja tilintarkastuksen välityksellä. Ryhmällä on valtakunnallisesti merkittävää pk-yritysten rahoitukseen liittyvää tutkimusosaamista.