ABLE

Applied Business, Law, and Economics Research Group (ABLE) –tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella. Tutkimusryhmä yhdistää taloustieteiden ja oikeustieteiden tutkimusmenetelmiä empiirisissä tutkimuksissa, jotka käsittelevät yritysten ja kuluttajien päätöksentekoa ja valintakäyttäytymistä.

 


Tutkimusryhmän jäsenet

Yhteydenotto: etunimi.sukunimi@uef.fi

Matias Huhtilaisen (KTM, nuorempi tutkija) tutkimusintresseihin kuuluu rahoitusmarkkinoiden sääntelyvaikutusten tilastotieteellinen arviointi. Hankkeet: FINANSSI.

Tuomo Kainulaisen (YTM, tutkija) tutkimusintressinä on behavioristinen taloustiede, erityisesti kuluttajan rahapelikäyttäytyminen ravien verkkopeleissä. Hankkeet: RAVIPELI.

Anssi Keinäsen (KTT, HTT, professori) tutkimusintresseihin kuuluvat lainvalmistelun laatuun ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset. Hankkeet: FINANSSI, HANKI ja Young Debts.

Erkki Kontkasen (OTT, professori) tutkimusintresseihin kuuluvat finanssimarkkinoiden sääntely ja verotus. Hankkeet: FINANSSI.

Jarkko Pesun (HTM, projektitutkija) tutkimusintressinä on julkisten hankintojen ja valtiontukien lainsäädäntö. Hankkeet: HAULI.

Jani Saastamoisen (KTT, yliopistonlehtori) tutkimusintresseihin kuuluvat riskinalaisen päätöksenteon analyysi, toimialataloustiede ja julkiset hankinnat. Hankkeet: HANKI, HAULI, RAVIPELI ja FINANSSI.

Niko Suhosen (YTT, projektitutkija) tutkimusintresseihin kuuluvat päätöksentekijän riski- ja rahapelikäyttäytyminen sekä kannustinmekanismit. Hankkeet: HAULI, RAVIPELI ja YRVA.

Timo Tammen (YTT, yliopistonlehtori) opetus- ja tutkimusintresseihin kuuluvat behavioristinen taloustiede, julkiset hankinnat ja päätöksenteko. Hankkeet: FINANSSI, HANKI ja HAULI.

Matti Turtiaisen (KTT, professori) tutkimusintresseihin kuuluvat rahoitusmarkkinoiden sääntely ja julkiset hankinnat. Hankkeet: FINANSSI, HANKI, HAULI, METSÄVUO, TIKETO ja YRVA.

 


 

Käynnissä olevat hankkeet

RAVIPELI

FINANSSI

HAULI

 

Päättyneet hankkeet

METSÄVUO

HANKI

YRVA

TIKETO