Tutkimushankkeet

Psykologia

Käynnissä olevat

Päättyneet

Arvioivat koulun käytännöt ja oppilaiden käsitykset koulukyvykkyydestään. 2004 - 2007 - Kasanen Kati

Associations between collectivism-individualism, social desirablity, identity and religion: A cross-national study. 2009 - 2010 - Räty Hannu

Dialogisen ohjauksen ja neuvonnan koulutus AmmattiUra-hankkeelle - AmmattiUra. 2008 - 2009 - Leiman Mikael

Exclusion et dialogue former au dialogue les professionnels de l'insertion: une solution possible au chomage (SOE2-CT98-2052). 1999 - 2001 - Häyrynen Yrjö-Paavo

Kasvatus kahdessa Karjalassa - KKK. 2006 - 2014 - Komulainen Katri

Kasvatus kahdessa Karjalassa - KKK. 2006 - 2015 - Räty Hannu

Koulutettavuuden määrittely sosiaalisena tulkintana. Seurantatutkimus vanhempien lapsistaan tekemistä kykypäätelmistä. 2003 - 2004 - Räty Hannu

Koulutettavuuden tulkintaa -- Sosiaalipsykologinen tarkastelu arvioivista koulukäyntännöistä ja vanhempien käsityksistä kykyjen muunnteltavuudesta. 2006 - 2009 - Räty Hannu

Lapsen oppivelvollisuuskoulu vanhempien kokemana ja tulkitsemana: sosiaalipsykologinen seurantatutkimus lapsen esikoulusta peruskoulun loppuun. 2009 - 2010 - Räty Hannu

Life and Couselling in Context - LiCC. 2001 - 2012 - Räty Hannu

Lukiovertailu Portugalin ja Suomen välillä. 2010 - 2014 - Räty Hannu

Millainen on onnistunut ammatinvalinnanohjaus?. 2003 - 2004 - Sinisalo Pentti

Momentary Motivation: Ahdistus, asenteet ja motivaatio tilastotieteen opiskelussa. 2016 - 2017 - Viiljaranta Jaana

Muuttuvat työllistettävyyden diskurssit: meritokraattisista yrittäjämäisiin kykyihin? Akateemisesti koulutettujen naisten ja miesten neuvottelut kyvykkyydestään. 2012 - 2015 - Räty Hannu

Nuoriso ja yhteiskunnan muutos Karjalassa / Youth and Social Change in Karelia. 1995 - 1997 - Sinisalo Pentti

Nuorten toipuminen nuorisopsykiatrisessa hoidossa. 2000 - 2007 - Hintikka Ulla

Opettajille suunnattu psykologian erillinen syventävien opintojen jakso 20 ov OSPES - OSPES. 2004 - 2006 - Kuittinen Matti

Osastohoidossa olleiden nuorten toipuminen ja psykososiaalinen tilanne osastohoidon jälkeen. Miten nuoret jaksavat osastohoidon jälkeen. 2009 - 2014 - Hintikka Ulla

Psykoterapian orientoivat opinnot. 2004 - 2005 - Leiman Mikael

Repérage des compétences transversales des jeunes quittant l'école sans diplôme et des jeunes adultes sans qualification, d'une durée de 24 moins. 2000 - 2001 - Sinisalo Pentti

TIUKU-perheprojekti - TIUKU. 2004 - 2004 - Leiman Mikael

Yrittäjäminä - koulutus, subjektiviteetti ja mukaan ottamisen sekä poissulkemisen prosessit jälkimodernissa yhteiskunnassa - Yrittäjäminä -projekti. 2007 - 2010 - Komulainen Katri