Tutkimushankkeet

Erityispedagogiika

Käynnissä olevat

Päättyneet

A Comparative Analysis of Teachers¿ Roles in Inclusive Education - CATRIE. 2011 - 2014 - Savolainen Hannu

Access to Education for Disadvantaged Groups.. 2005 - 2007 - Holopainen Leena

Alkuportaat - erityisopetus tutkimushanke. 2007 - 2011 - Mäkihonko Minna

Alkuportaat -erityisopetus tutkimushanke. 2007 - 2011 - Holopainen Leena

Amerikkalaisen RTI:n ja suomen kolmiportaisen tuen vertailu. 2013 - 2016 - Björn Piia

Arjen teknologiat erityisryhmille - ATE. 2009 - 2012 - Kärnä Eija

Arjen teknologiat erityisryhmille - ATE. 2013 - 2013 - Kärnä Eija

Children with Autism Spectrum disorders as Creative Actors in a strength-based Technology-enhanced learning Environment - CASCATE. 2011 - 2014 - Kärnä Eija

Cross-linguistic comparison of learning and teaching to spell and read in Finnish, Italian and in German - Apila. 2010 - 2016 - Holopainen Leena

Daisy äänioppikirjatutkimus - Daisy. 2012 - 2014 - Holopainen Leena

Education Support Sector Programme in ZAMBIA- Special Needs Inclusive Education component - ESSP. 2000 - 2002 - Mäkihonko Minna

Ekapeli kokeilututkimus. 2004 - 2005 - Holopainen Leena

Erityisopetuksen teknologiat. 2005 - 2007 - Sutinen Erkki

Erityistä tukea tarvitsevien opiskeljoiden uraohjauksen kehittäminen - UraKompassi. 2009 - 2011 - Holopainen Leena

Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat - IkäOTe. 2015 - 2017 - Kärnä Eija

Improvement of Education Quality Management in Leningrad Region. 2005 - 2007 - Holopainen Leena

Inclusive solutions. 2011 - 2014 - Kärnä Eija

Inklusiivisen tutkimus m äristön kä nnistämis rojekti. 2012 - 2014 - Kärnä Eija

Institute for Inclusive Sciences and Solutions -perustamishanke - IISS. 2011 - 2014 - Kärnä Eija

Integration of Pre-School and Primary School-Aged Children with Special Needs to Mainstream Schools and Society in the Murmansk Region.. 2005 - 2007 - Holopainen Leena

Itä-Suomen Erityisopetuksen kehittämisverkosto - ISKE. 2010 - 2012 - Savolainen Hannu

Kerro, mitä ajattelet! (Tell me what you think) - KERMA/TELMA. 2015 - 2016 - Björn Piia

Kielelliset oppimisvaikeudet varusmiespalveluksessa. 2009 - 2010 - Holopainen Leena

Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa -tutkimushanke - ALKUPORTAAT. 2006 - 2011 - Holopainen Leena

Matkalla sujuviksi laskijoiksi. 2012 - 2017 - Hakkarainen Ari

Moniammatillisen vuorovaikutusosaamisen kehittäminen - MOVU. 2015 - 2015 - Äikäs Aino

Nuoren hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin puuttuminen. 2010 - 2012 - Holopainen Leena

Omatoimijuus yksilöohjaustilanteessa lapsilla, joilla on laaja-alaisia kehityksellisiä vaikeuksia. 2007 - 2009 - Vellonen Virpi

Opintiellä pysyminen - Koulutuksesta ja yhteiskunnasta syrjäytymisen mekanismit ja lukivaikeudet - Opintiellä pysyminen. 2004 - 2011 - Savolainen Hannu

Opintiellä pysyminen - Koulutuksesta ja yhteiskunnasta syrjäytymisen mekanismit ja lukivaikeudet - Opintiellä pysyminen. 2004 - 2011 - Holopainen Leena

Opiskelut sujumaan. Osaava nuori työelämään -hanke 2005-2007. 2005 - 2007 - Lappalainen Kristiina

Oppimisvaikeudet työelämässä. 2009 - 2011 - Holopainen Leena

Osaava nuori -hanke - Osaava nuori. 2005 - 2007 - Holopainen Leena

Osaava yhteistyö nuorten palveluissa - Nuopa. 2010 - 2012 - Hämäläinen Juha

Pedagogisen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä. 2007 - 2009 - Lappalainen Kristiina

Special Education Teachers as Technology Innovators - SETTI. 2015 - 2017 - Vellonen Virpi

Recource and Training Programme for Education Development : Building An Inclusive Education and Training in South Africa. 2002 - 2002 - Mäkihonko Minna

Sosiaaliset ja emotionaaliset vaikeudet koulussa - virtuaalisia työkaluja opettajien käyttöön. 2005 - 2009 - Lappalainen Kristiina

Special needs education programme in Ethiopia. 2008 - 2012 - Savolainen Hannu

Towards effective school for all in Kosovo. 2002 - 2002 - Mäkihonko Minna

UNESCO EFA Flagship programme: The right to education for persons with disabilities: towards inclusion - Inclusion flagship. 2007 - 2009 - Savolainen Hannu

Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen - VAVA. 2005 - 2007 - Paakkola Esko

Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen - VAVA II. 2008 - 2010 - Paakkola Esko

Vaikeimmin vammaisten kommunikaatiotaitojen edistäminen - VAKE. 2001 - 2005 - Kärnä Eija