Tutkimus

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteina keskeisiä ovat kansalaisuus, kasvatuksen filosofia ja historia, oppimisympäristöt, vapaa sivistystyö ja sen vaikutukset sekä kehittävä arviointi. Tutkimuksen pääteemat ovat:

 • oppimisyhteiskunta ja sivistyskansalaisuus
 • koulutusorganisaatiot työ- ja oppimisympäristöinä
 • arviointi kriittisenä ja kehittävänä toimintana

Erityispedagogiikan tutkimus on monitieteistä kohdistuen tukea tarvitsevista esiopetusikäisistä aikuisiin. Näkökulmina ovat esim. oppimisen tukeminen, hyvinvointi, teknologiset ratkaisut, arviointi ja oppimisympäristöt. Tutkimuksemme erityispiirteenä ja vahvuutena ovat pitkittäistutkimusasetelmat, interventiot ja tapaustutkimukset. Tutkimuksen pääteemat ovat:

 • oppimisvaikeudet ja syrjäytyminen
 • pedagogisen tuen ja erityisopetuksen kehittäminen
 • inklusiivisten toimintaympäristöjen kehittäminen

Ohjausalan tutkimuksen perusteemana on ohjaus ja elämänkulku yhteiskunnallisissa konteksteissaan. Tutkimuksen pääteemat ovat:

 • ohjausprosessit ja niiden seuraamusten arviointi
 • yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulkujen sekä koulutus- ja työpolkujen erilaisuus ja moninaisuus
 • ohjauspalvelujen tutkimus ja kehittäminen

Psykologian oppiaineen taustalla on monialainen psykologiatiede, jonka monialaisuus näkyy myös oman yliopistomme psykologian tutkimusalueissa. Tutkimuksen pääteemat ovat:

 • elämänkulku, koulutus ja kasvatus
 • kliininen psykologia ja terveyspsykologia
 • hyvinvointi työssä ja opiskelussa

Monet osaston tutkimusryhmistä toimivat yliopiston vahvalla, kehittyneellä tutkimusalueella, Oppiminen vuorovaikutteisissa ympäristöissä, LINE (2015-2020)