Kasvatustieteiden ja psykologian tutkimuksessa tapahtuu

Koulujen on reagoitava nopeasti muuttuvaan maailmaan

– Meillä jokaisella on mielipide koulusta, se koskettaa meitä kaikkia ja siihen liittyy paljon odotuksia sekä vaatimuksia, tiivisti kasvatustieteen professori  Janne Pietarinen  omassa avausesityksessään Itä-Suomen yliopiston vuoden toisessa Suomi100-Studia Generaliassa tiistaina. Tilaisuuden puheenjohtaja, professori Janne Pietarinen (vas.), johtava rehtori Mikko Ripatti,...
Lue lisää Koulujen on reagoitava nopeasti muuttuvaan maailmaan:stä »

Pois massaluennoilta - Flipped Classroom

Flipped Classroom -hankkeessa jo yli 40 innokasta opettajaa yliopistossamme on flipannut opetuksensa. Mitä flippaus oikeastaan on ja miten kokeilut on otettu vastaan? Ameba-tutkimustiimin pyrkimyksenä on Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen strateginen kehittäminen, mikä tarkoittaa vaihtoehtoisten tai uusien opetusmenetelmien käyttöä ja tutkimusperusteista kehittämistä. Tällä...
Lue lisää Pois massaluennoilta - Flipped Classroom:stä »

Nuorten koulutusreittivalinnoista uutta tietoa tutkimusjulkaisussa

Pohjoiskarjalaisten nuorten koulutusreittivalinnoista, ammattialan valinnasta ja tulevaisuuden suunnitelmien tekemisestä avautuu uutta tietoa suunnittelija Mira Tuonosen ja emerita professori Marjatta Vanhalakka-Ruohon toimittamassa Ammatilliseen vai lukioon: Nuoren suunnanottoja perheen kehystämänä ­ -teoksessa. Filosofisen tiedekunnan tutkimusjulkaisun artikkelit esittelevät ...
Lue lisää Nuorten koulutusreittivalinnoista uutta tietoa tutkimusjulkaisussa:stä »

Ohjauksen tarve on lisääntynyt

Ohjauksen koulutus mielletään usein opinto-ohjaajien koulutukseksi. Totta onkin, että suuri osa ohjauksen opiskelijoista suuntautuu koulumaailmaan, mutta yhä useampi päätyy muuhunkin toimintaympäristöön. Tarvetta ohjaukselle löytyy nykyisin monesta paikasta. Toimijuuden tuki -hankkeessa ovat mukana projektitutkija Päivi Kauppila (vas.), tutkimusavustaja Maija Rusila, hankkeen...
Lue lisää Ohjauksen tarve on lisääntynyt:stä »

Kansainväliset maisteriohjelmat toimivat toivotulla tavalla

Filosofisessa tiedekunnassa on tällä hetkellä kansainvälisten maisteriohjelmien osalta hyvä tilanne. Opiskelijat ovat löytäneet tarjolla olevat koulutusohjelmat, ja ensimmäiset valmistuneet ovat siirtyneet jo maailmalle. Jyri Mannisen kansainvälisistä opiskelijoista osa jää luomaan uraansa Suomeen, osa palaa entiseen kotimaahansa hyödyntämään oppimaansa. – Osa opiskelijoista...
Lue lisää Kansainväliset maisteriohjelmat toimivat toivotulla tavalla:stä »

Gradusta tieteelliseksi artikkeliksi

Psykologian oppiaineessa pro gradu -tutkielmia lähestytään totutusta poikkeavalla tavalla. Tuore tapaus on Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) kanssa yhteistyössä toteutettu tutkimusprojekti psykiatrian palvelujen käyttäjistä. Projektissa toteutetut gradut on kirjoitettu artikkelimuotoon. Tomi Bergström (vas.), Niko Flink ja Kirsi Honkalampi kertovat, että...
Lue lisää Gradusta tieteelliseksi artikkeliksi:stä »

Opettamisen taitoa kartuttamassa

Vaikka suomalaislapset oppivat lukemaan jo varhain, on kirjoitustaidon oppiminen meillä suhteellisen hidasta. Syitä siihen ei ole juurikaan vielä kartoitettu. Voisiko mallia hakea muiden maiden opetustavoista? Minna Mäkihonkoa (vas.) ja Leena Holopaista motivoi tutkimuksen teossa erityisesti oma työn kehittäminen sekä uusien ajatusmallien löytäminen. Professori Leena Holopainen ...
Lue lisää Opettamisen taitoa kartuttamassa:stä »

Arvioinneista ei tarvitse enää ahdistua

Arviointi organisaatioissa aiheuttaa monelle jo etukäteen vilun väreitä, kun joku ulkopuolinen tulee arvioimaan työntekoa ja antaa lopuksi arvaamatonta palautetta. Arvioinnin aikana luodaan kauhuskenaarioita siitä, mitä loppuraportissa tulee lukemaan ja mistä siellä tullaan suomimaan. Vaikka edellä mainittu tilanne kuulostaa liioittelulta, on tilanne tuttu monessa organisaatiossa....
Lue lisää Arvioinneista ei tarvitse enää ahdistua:stä »

Lasta on kuulusteltava johdattelematta

Kun kuulustelija astuu kuulusteluhuoneeseen, on hänellä käsitys rikosepäilystä, sen taustoista – ja myös sen lopputuloksesta. Ammattitaitoisen kuulustelijan pitää kuitenkin pystyä tekemään haastattelu niin, etteivät omat oletukset ja asenteet vaikuta kuulustelun kulkuun. Etenkään jos haastateltavana on lapsi. Hanna-Mari Lahtinen toimii psykologian oppiaineessa tutkijana, ja hän...
Lue lisää Lasta on kuulusteltava johdattelematta:stä »

Saisiko erityislapsi tulla sinun luokkaasi?

Inkluusio-termi lanseerattiin koulutuspolitiikkaan 1990-luvulla. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella oppilaalla on vammasta tai erityistarpeesta huolimatta oikeus opiskella tavallisessa koululuokassa. Apu pitäisi tuoda sinne, missä apua tarvitaan, eikä oppilaita siirrettäisi erityisluokkiin. Tätä näkemystä on nyt pyritty toteuttamaan ympäri maailmaa. Miten siinä ollaan onnistuttu? ...
Lue lisää Saisiko erityislapsi tulla sinun luokkaasi?:stä »
— 10 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 10 / 11