Osaston esittely

Kasvatustieteellistä ja psykologista osaamista

Tunnuslukuja 2017

TUTKINNOT
115 kandidaatin tutkintoa
102 maisterin tutkintoa
8 tohtorin tutkintoa

REFEREE-JULKAISUT
43 kansainvälisesti arvioitua
13 kotimaassa arvioitua

OPISKELIJOITA
938 perustutkinto-opiskelijaa
88 jatkotutkinto-opiskelijaa

KV-OPISKELIJOITA
15 perustutkinto-opiskelijaa
7 jatkotutkinto-opiskelijaa
161 vaihto-opiskelijaa

HENKILÖKUNTA
11 professoria
36 opettajaa ja tutkijaa

Kasvatustieteiden ja psykologian osastossa yhdistyvät aikuiskasvatustieteen, kasvatustieteen, erityispedagogiikan, psykologian ja ohjauksen osaaminen. Toimintamme ydin muodostuu näiden alojen asiantuntijoiden perus- ja jatkokoulutuksesta ja niihin liittyvästä tutkimuksesta.

Osastomme on myös merkittävä yhteiskunnallinen asiantuntija, toimija ja kehittäjä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Koulutusvastuut

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto järjestää psykologian, kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja ohjauksen tieteenalakoulutuksia. Näiden lisäksi järjestetämme erityisopettajien, opinto-ohjaajien ja psykologien kelpoisuuksiin johtavia koulutuksia. Osastomme tarjoaa myös näiden alojen sivuaineopetusta sekä tutkinnon jälkeen suoritettavia erillisiä kelpoisuusopintoja, esim. varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO), erityisopettajan opinnot (ERO) ja opinto-ohjaajan opinnot.

Lisäksi osastomme järjestää aikuisopettajan pedagogisia opintoja niille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille, joiden pääaine antaa mahdollisuuden opettaa ensisijaisesti muualla kuin perusopetuksessa, eli pääaineen opinnot suuntautuvat lukion, ammatillisen koulutuksen (yleiset aineet) ja aikuiskoulutuksen tehtäviin (mm. kasvatus-, yhteiskunta- sekä kauppa- ja oikeustieteelliset aineet).

Opintotarjonta

 

Pääainekoulutukset

Maisteriopinnot

Sivuaineet

Erilliset opinnot ja kelpoisuusopinnot