Sivuaineopinnot

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston tarjoamat sivuaineopinnot ovat tarjolla kaikille UEF:in opiskelijoille. Joihinkin sivuaineisiin on kuitenkin rajoituksia tai valintakokeita. Tiedot hakumenettelyistä  ja valintaperusteista löytyvät sivuaineopintojen hakuoppaasta.

Sivuaineopintojen hakuopas 2020 (pdf)

Sivuaineopintojen hakuopas 2019 (pdf)

Sivuaineopintojen hakuopas 2018 (pdf)

Osaston sivuaineopintotarjonta

Osaston opiskelijoiden sivuainemahdollisuudet

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston koulutusten tutkintorakenteisiin sisältyy pakollisia sivuaineopintoja. Opiskelija saa valita sivuaineensa oman tiedekunnan ja muiden tiedekuntien tarjonnasta. Tarkempia tietoja sivuaineista osana kandidaatin ja maisterin tutkintoa löytyy kunkin koulutuksen verkkosivulta sekä Weboodin tutkintorakenteesta.

Avoimen yliopiston sivuaineopinnot ja JOO-opinnot

Tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista hakea myös maksutonta sivuaineopiskeluoikeutta joissakin Itä-Suomen avoimen yliopiston tarjonnassa olevissa oppiaineissa.

Sivuaineita voi opiskella myös toisissa suomalaisissa yliopistoissa ns. JOO-opintoina.

Lisätietoja

Hallinto- ja toimistohenkilöstö