Psykologian tutkimus

Itä-Suomen Yliopiston psykologian tutkimuksen alueita ovat elämänkulun ja koulutuksen sosiaalipsykologinen tutkimus, mielenterveyden psykologian ja psykoterapian tutkimus sekä hyvinvointia työssä ja opiskelussa käsittelevä tutkimus. Kunkin tutkimusalueen sisällä on useita tutkimushankkeita.