Psykologian erilliset sivuaineopinnot, 60 op

Psykologian erillisiin perusopintoihin on vapaa sivuaineopiskeluoikeus kaikilla Itä-Suomen yliopiston varsinaisilla opiskelijoilla.

Erillisten perusopintojen tavoitteet, 25 op

Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, persoonallisuuspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta, neuropsykologiasta, terveyden- ja mielenterveyden psykologiasta sekä psykologian tutkimusmenetelmistä.

Erillisten aineopintojen tavoitteet, 35 op

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueet ja niiden sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.

Hakeminen erillisiin aineopintoihin

Psykologian erillisiin sivuaineopintoihin valitaan 35 opiskelijaa Itä-Suomen yliopiston varsinaisista opiskelijoista. Jos hakijoita on enemmän kuin 35, järjestetään valintakoe.

Tarkemmat tiedot vuosittain toteutettavasta valinnasta löytyy Filosofisen tiedekunnan sivuaineopintojen hakuoppaasta.