Psykologia

Psykologia on Itä-Suomen yliopistossa oma koulutusalansa, se antaa koulutuksen psykologian asiantuntijatehtäviin ja antaa jatkokoulutuskelpoisuuden psykologian alalla. Psykologiassa voidaan suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot, sekä lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Psykologian maisterin tutkinto mahdollistaa psykologin laillistetun ammattinimikkeen hakemisen ja siten antaa mahdollisuuden toimia laillistettuna psykologina. Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaine tarjoaa myös uutta terveyspsykologian erikoistumiskoulutusta.

Tutkimus

Itä-Suomen yliopiston psykologikoulutukselle on ominaista psykologisten ilmiöiden tarkastelu ihmisten omissa yhteiskunnallisissa asiayhteyksissään. Opetus painottuu oppiaineessa tehtävän tutkimuksen mukaisesti kolmeen vakiintuneeseen tutkimuslinjaan, jotka ovat:

  • Elämänkulku, koulutus ja kasvatus
  • Psykologiset interventiot, psykoterapia ja kliininen psykologia
  • Hyvinvointi työssä ja opiskelussa

Psykologian opiskelu

Tutkinto koostuu perus- aine- ja syventävistä opinnoista sekä sivuaine-, yleis- ja kieliopinnoista. Psykologian perusopinnot toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä Psykonet verkoston tarjoamana. Perusopinnot ovat Itä-Suomen yliopistossa vapaat myös sivuaineopiskelijoille. Oppiaineessa on myös mahdollista suorittaa oikeuspsykologian perus- ja aineopintokokonaisuudet.

 

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2020 alkavaan Psykologian kandidaatti ja maisteri -koulutukseen on 18.3.-1.4.2020.

Tiedot hakumenettelystä ja valintaperusteista löytyvät Opintopolku -palvelusta, jossa myös hakeminen tapahtuu.

Yhteystiedot

Amanuenssi Mira Tuononen
Sähköposti: psyka.haku(at)uef.fi
Puhelin: 0294452034

Sivuaineopintoihin liittyvät kysymykset:
Opintosihteeri Birgitta Puustinen
Sähköposti: birgitta.puustinen(at)uef.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö