Ohjauksen koulutuksen tutkimus

Ohjauksen oppiaineen tutkimusteemat

1. Ohjausprosessien ja niiden seuraamusten arviointi

Ohjausprosessien ja niiden seuraamusten arviointiin liittyvän tutkimuksen teemoina ovat erityisesti ryhmäohjaus ja ohjauksen vaikuttavuuden tutkimus sekä dialoginen ohjaus. Tutkimusteeman aiempi tutkimus on liittynyt Toimijuuden tuki -hankkeessa tehtyyn kehittämistyöhön sekä Ryhmäohjaus muutoksen ja epävarmuuden kohtaamisessa: Navigointia väljemmille vesille

2. Yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulkujen sekä koulutus- ja työpolkujen erilaisuus ja moninaisuus

Koulutus- ja työpolkujen moninaisuutta on lähestytty monitieteisessä Koulutussiirtymät: nuori ja perhe siirtymätilassa  -projektissa, joka seurataan edelleen pohjoiskarjalaisten nuorten koulutus- ja työuria nuorten ja heidän perheidensä näkökulmasta.

Opinto-ohjaajien koulutus- ja työurat ja työhyvinvointi -hankkeessa tehdään yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ohjauskoulutuksen ja Sopo ry.:n kanssa seurantatutkimuksessa, jonka tavoitteena on jäsentää opinto-ohjaajien työuria sekä ohjaustyöhön liittyviä kysymyksiä ja ohjaajien hyvinvointia.

3. Ohjauspalveluiden tutkimus ja arviointi

Ohjauskoulutuksen peruspilareita on ohjauspalvelujen tuntemus ja arviointi, johon on kohdistunut useita jo päättyneitä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Erityisesti aikuisten ohjauksen ja ohjauspalvelujen teemoja on tutkittu ja kehitetty mm. AIKO 2002-2003 ja AIVO 2009-2010 –projekteissa.