Opinto-ohjaajan koulutus

Opinto-ohjaajan koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin (KK, 180 op) ja kasvatustieteen maisterin (KM, 120 op) tutkintoihin, jotka yhdessä antavat kelpoisuuden toimia oppilaanohjaajana ja opinto-ohjaajana sekä opettajana eri kouluasteilla.

Koulutus tarjoaa monipuoliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä, esimerkiksi ohjausalan projekteissa, työvoimapalveluissa, yksityisellä sektorilla ja järjestöissä. Ohjausalan työllisyystilanne on toistaiseksi ollut hyvä. Koulutus mahdollistaa myös jatko-opinnot tohtorin tutkintoon ja toimimisen tutkijana.

Opinto-ohjaajan koulutuksen ydinteemoina ovat

  • Ohjauksen toimintaympäristöt: Yhteiskunta- ja monikulttuurisuusosaaminen sekä valmiudet sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen.
  • Toimijuus elämänkulun, kehityksen ja elämänuran muotoutuessa, erilaisissa siirtymissä sekä osana muuttuvaa, moninaistuvaa ja monikulttuuristuvaa yhteiskuntaa.
  • Ohjaus eettisenä toimintana: Arvoperustalle rakentuva eettinen osaaminen.
  • Ohjaus ammattikäytäntönä: Vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen, ohjausmenetelmät, moniammatillinen yhteistyö ja verkostomenetelmät.

Näihin yhdistyvät

  • Kasvatustieteiden (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, kasvatuspsykologia, kasvatussosiologia, kasvatusfilosofia) sekä psykologian ja sosiologian tietämys
  • Tieteellinen tutkimus ja tutkimuskäytännöt, ammattikäytännön tutkimuksellinen kehittäminen
  • Opettajan työ, pedagogiikka ja didaktiikka

Koulutus sisältää myös harjoittelujaksoja, joiden tarkoituksena on perehtyä erilaisiin ohjausympäristöihin ja kehittää valmiuksia käytännön työprosesseihin.

 

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 18.3.-1.4.2020.

Tiedot hakumenettelystä ja valintaperusteista löytyvät Opintopolku -palvelusta, jossa myös hakeminen tapahtuu.

 

Lisätietoja

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Ohjauksen koulutus
PL 111, 80101 Joensuu
opo.haku(at)uef.fi
0294 45 2034

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö