Ohjausalan maisteriopinnot

Ohjausalan maisteriopinnot johtavat kasvatustieteen maisterin (120 op) tutkintoon. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä opettajana. Lisäksi koulutus tarjoaa monipuoliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä, esimerkiksi ohjausalan projekteissa, työvoimapalveluissa, yksityisellä sektorilla ja järjestöissä. Maisterin tutkinnon suorittanut voi jatkaa tieteellisiin jatko-opintoihin.

Opinto-ohjaajan maisteriopintoihin ovat haku- ja valintakelpoisia henkilöt, joilla on

  1. Vähintään alempi yliopistollinen korkeakoulututkinto TAI ammattikorkeakoulututkinto JA
  2.  Yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot 60 op TAI vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritettu kasvatustieteellinen perus- ja aineopintokokonaisuus 60 op. Sekä perusopinnot että aineopinnot tulee olla suoritettuina vähintään hyvin tiedoin (3/5) tai arvioinnilla HYV.

Maisteriopinnot opiskellaan päätoimisesti osin päiväopiskeluna Joensuun kampuksella ja osin monimuoto-opiskeluna kahden lukuvuoden aikana. Mahdolliset täydentävät opinnot (enintään 60 op) eivät sisälly maisteriopintojen opintopistemäärään. Koulutus sisältää myös harjoittelujaksoja, joiden tarkoituksena on perehtyä erilaisiin ohjausympäristöihin ja kehittää valmiuksia käytännön työprosesseihin.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 18.3.-1.4.2020.

Tiedot hakumenettelystä ja valintaperusteista löytyvät Opintopolku -palvelusta, jossa myös hakeminen tapahtuu.

Lisätietoja

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Ohjauksen koulutus
PL 111, 80101 Joensuu
opo.haku(at)uef.fi
0294 45 2034

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö

Tallenna