Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus on rakennettu elinikäisen oppimisen laajan näkökulman tarjoavaksi koulutusohjelmaksi. Sen sisällä voi valita pääaineeksi joko kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen. Monimuotoistetun opetussuunnitelman ansiosta opintoja voit suorittaa joustavasti ajan ja paikan suhteen.

Koulutuksessa perehdytään sivistyksen, kasvatuksen, koulutuksen, elinikäisen oppimisen, työelämän kehittämisen ja osaamisyhteiskunnan perusteisiin sekä niiden edistämiseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Erityispiirteenä on erilaisten oppimisympäristöjen tarkastelu elinikäisen oppimisen ja monipuolisen sivistyksen näkökulmasta.

Koulutuksessa voi suorittaa sekä kasvatustieteen kandidaatin (KK, 180 op) että kasvatustieteen maisterin (KM, 120 op) tutkinnot. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa valmiudet maisteriopintoihin ja perusvalmiudet työelämässä toimimiseen. Maisterin tutkinto tuottaa laaja-alaiset valmiudet koulutuksen, suunnittelun, hallinnon, henkilöstön kehittämisen, johtamisen, tutkimuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin.

Monipuoliset vapaasti valittavissa olevat sivuaineet mahdollistavat suuntautumisen oman kiinnostuksen mukaan. Sivuaineilla on merkitystä oman akateemisen ammattitaidon kehittämisessä ja asiantuntijuuden suuntaamisessa. Pääaineeseen voidaan sisällyttää aikuisopettajan pedagogiset opinnot, joihin on koulutuksen aikana erillinen haku ja valinta; siten aikuiskoulutuksen opetus- ja koulutustehtävät voivat olla yksi työuravaihtoehto.

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus antaa laaja-alaiset valmiudet kasvatusalan tehtävissä toimimiseen ja mahdollistaa joustavan sijoittumisen monenlaisiin tehtäviin. Koulutuksen suorittaneita työskentelee esimerkiksi koulutussuunnittelijoina, projektikoordinaattoreina, aikuiskouluttajina, tutkijoina, uraohjaajina, henkilöstöpäälliköinä ja hallintotehtävissä. Työllistymisseurantojen mukaan kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen koulutuksen suorittaneet ovat pääsääntöisesti löytäneet hyvin koulutustaan vastaavaa työtä (ks. www.toissa.fi).

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 18.3.-1.4.2020.

Tiedot hakumenettelystä ja valintaperusteista löytyvät Opintopolku -palvelusta, jossa myös hakeminen tapahtuu.