Opetushallinto

Monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyt vaatimukset rehtorilta vaadittavista opetushallinnon opinnoista.

Opetushallinnon opintokokonaisuus on tarkoituksenmukaisinta suorittaa opintojen loppuvaiheessa. Opintokokonaisuuden opetussuunnitelmarunko löytyy sekä WebOodista että Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-oppaasta.

Lisätietoja

suunnittelija Jenna Tuononen
Futura 380
jenna.tuononen(at)uef.fi
0294 45 2041