Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 75 op) on tarjolla sivuaineopintoina vapaasti kaikille perustutkinto-opiskelijoille. Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sivuaineopinnot tarjoavat perusvalmiuksia koulutukseen, suunnitteluun, hallintoon ja arviointiin sekä henkilöstötyöhön. Erityispiirteenä on erilaisten oppimisympäristöjen tarkastelu elinikäisen oppimisen ja monipuolisen sivistyksen näkökulmasta.

Lisätietoja

amanuenssi Emma Hahl
Futura 382
kasvaik.haku(at)uef.fi
0294 45 2046