Erityisopettajien koulutus

Koulutuksen tavoite

Itä-Suomen yliopistossa erityispedagogiikan opintojen yleistavoitteena on antaa ammatillisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, joiden avulla voi toimia eettisesti vastuuntuntoisesti erityiskasvatuksen alan tehtävissä itseään, työtään ja työyhteisöään aktiivisesti kehittäen.

Opintojen sisältö

Itä-Suomen yliopiston erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulutuslinjaa:

1) erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus ja

2) erityisopettajan koulutus

 

Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) sekä tavoitetutkinnot kasvatustieteen kandidaatti (KK, 180 op, 3 vuotta) ja kasvatustieteen maisteri (KM, 120 op, 2 vuotta) ovat samat, mutta sivuaineopintojen kautta koulutuslinjat tuottavat erilaiset erityisopettajakelpoisuudet.

Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuslinja tuottaa kolmoiskelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että opinnot suoritettuaan opiskelija on kelpoinen erityisopettajan, erityisluokanopettajan ja luokanopettajan tehtäviin eri kouluasteille. Työllistymismahdollisuudet ovat näin hyvät ja monipuoliset!

Erityisopettajan koulutuslinjan opinnot suorittanut on kelpoinen erityisopettajan tehtäviin eri koulutusasteilla. Opiskelija valitsee kandidaatin tutkinnon molemmat sivuaineet (60 op ja 25 op) oman mielenkiintonsa mukaan. Suuntautuminen yläkoulun tai lukion erityisopettajaksi on ominaista tämän koulutuslinjan opiskelijoille. Sivuainevalinnat voivat olla esimerkiksi opetettavia aineita, kuten matematiikka, tai opinto-ohjaajan opinnot.

 

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee erityispedagogiikan oppiaineessa tehtävään tutkimukseen perustuen alan keskeiset sisältöalueet
  • osaa soveltaa erityispedagogista tietoa kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen ja kehittää työssään tuki- ja palvelujärjestelmiä
  • ymmärtää jatkuvan ammatillisen kehittymisen tarpeen
  • osaa toimia osana moniammatillista työyhteisöä
  • osaa toimia erityispedagogiikan alan tehtävissä ja tehdä erityispedagogista tutkimusta.

 

Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan sekä erityisopettajan koulutuslinjojen monipuolisiin opetussuunnitelmiin kuuluvat

  • erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot, joihin sisältyvät erityisopettajan opinnot
  • opettajan pedagogiset opinnot
  • kieli- ja viestintäopinnot
  • kahden sivuaineen opinnot

Sivuaineet

Itä-Suomen yliopistossa sivuaineopintojen järjestämisen pääperiaate on, että opinnot ovat vapaasti tarjolla kolmelta kampukselta. Joihinkin sivuaineopintoihin on kuitenkin rajoituksia tai taso- tai valintakokeita. Myös avoimessa yliopistossa omakustanteisesti suoritetut opintokokonaisuudet sopivat hyvin sivuaineeksi.

Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuslinjan opintoihin sisältyy kaksi sivuainetta. Laajana sivuaineena (60 op) suoritetaan perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. Toinen sivuaine (25 op) on vapaasti valittavissa Itä-Suomen yliopiston kaikkien tiedekuntien tarjonnasta.

Erityisopettajan koulutuslinjan opiskelija valitsee itse kandidaatin tutkinnon molemmat sivuaineet (60 op ja 25 op) oman mielenkiintonsa mukaan Itä-Suomen yliopiston kaikkien tiedekuntien tarjonnasta.

Opiskelumuodot

Opinnoissa erityispedagoginen teoria ja tutkimus kohtaavat käytännön erityisopetuksen ja pedagogisen tuen eri muodot. Monipuolisessa oppimisympäristössä ratkotaan kasvatukseen, opetukseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä. Opiskelu sisältää mm. luentoja, käytännön harjoituksia ja seminaareja ryhmissä, kirjatenttejä sekä verkkoympäristöissä tapahtuvaa opiskelua. Opetusharjoittelulla on erityisopettajaopinnoissa merkittävä osa.

Työelämä

Erityisopettajat työskentelevät pääasiassa perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kolmiportainen tuki –periaatteen mukaan oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus saada yleistä, tehostettua ja erityistä tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä. Erityisopettajat työskentelevät kaikilla näillä tuen tasolla sekä varsinaisessa opetustyössä että moniammatillisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Erityisopettajan työhön kuuluu usein myös kehittämistä, suunnittelua ja koordinointia.

Erityisopettajien ja erityisluokanopettajien työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä.

 

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 18.3.-1.4.2020. Tiedot hakumenettelystä ja valintaperusteista löytyvät Opintopolku -palvelusta:

Hae erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuslinjalle

Hae erityisopettajan koulutuslinjalle

Lisätietoja

Opetus-ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö