Varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopinnot

Varhaiskasvatuksen opettajat (lastentarhanopettajat), joilla on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, voivat hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa (pääaineena erityispedagogiikka). Maisterin tutkintoon sisältyvät erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuusopinnot. Koulutukseen voidaan edellyttää täydentäviä siltaopintoja, joita ei sisällytetä KM-tutkintoon. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut voi jatkaa tieteellisiä jatko-opintojaan erityispedagogiikka pääaineena.

Opintoihin valitaan 5 opiskelijaa.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 18.3.-1.4.2020. Tiedot hakumenettelystä ja valintaperusteista löytyvät Opintopolku-palvelusta, jossa myös hakeminen tapahtuu.

Lisätietoja

Opetus-ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö