Erilliset erityisopettajan opinnot

Erilliset erityisopettajaopinnot (ERO) kelpoisuusopintoina antavat ammatilliset valmiudet ja kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin. Opintojen tuottamaan kelpoisuuteen vaikuttaa opiskelijan pohjakoulutus.

Opintoihin valitaan 55 opiskelijaa.

 

Opintoihin voivat hakeutua henkilöt, joilla on

  1. luokanopettajan kelpoisuus TAI yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja joko tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op tai 35 ov) JA
  2. yliopistollinen erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus tai approbatur –arvosana (vähintään 25 op tai 15 ov).

Erilliset erityisopettajan opinnot järjestetään kahden lukukauden aikana vuosina 2020-2021 siten, että opinnot voi saada valmiiksi kevätlukukauden 2021 päätteeksi. Opinnot järjestetään Joensuun kampuksella, ja ne edellyttävät kokopäiväistä opiskelua Joensuussa noin 2,5 kuukautta sekä 2 kuukautta kokopäiväistä opetusharjoittelua, jonka voi suorittaa omalla kotipaikkakunnalla.

Opinnot on aloitettava syksyllä 2020, ja niitä on suoritettava lukuvuoden aikana vähintään 10 op opetusohjelman mukaisesti.

Opintojen lähijaksojen alustava aikataulu (PDF)

 

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 18.3.-1.4.2020.

Tiedot hakumenettelystä ja valintaperusteista löytyvät Opintopolku -palvelusta, jossa myös hakeminen tapahtuu. Tutustu myös aineistokoetiedotteeseen "Tiedote aineistokokeesta 4.5.2020" https://haeyliopistoon.fi/ajankohtaista/ -sivulla.

Lisätietoja

Opetus-ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö