Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikassa keskeistä tuen tarpeessa olevat

Erityispedagogiikka on koulutustemme pääaine, joten keskiössä on tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kasvatuksen ja koulutuksen kansainvälinen korkeatasoinen tutkimus ja siihen pohjautuva opetus. Joensuussa erityispedagogiikka on jo vuodesta 1969 ollut olennainen osa yliopiston kasvatusalan tutkimusta ja koulutusta. Nykyisin olemme maamme suurimpia erityispedagogiikan yksiköitä.

Olemme maassamme keskeinen erityisopettajien kouluttaja. Vahvuutemme on tulevaisuuden työelämän tarpeet huomioon ottava monipuolinen koulutustarjonta. Erityisopettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

 

Vahvaa erityisopettajien koulutusta

Erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulutuslinjaa: 1) erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus ja 2) erityisopettajan koulutus. Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) ja tavoitetutkinto (kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri) on sama, mutta sivuaineopintojen kautta koulutuslinjat tuottavat erilaiset erityisopettajakelpoisuudet. Lisäksi tarjoamme tutkinnon suorittaneille erilliset erityisopettajan opinnot ja erityisopettajien koulutuksen maisteriopinnot.

Opiskele varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi!

Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot on suunnattu varhaiskasvatuksen opettajille ja hakukelpoisuuden täyttäville sosionomeille (AMK). Järjestämme myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopinnot.

Hyödyllinen sivuaine

Erityispedagogiikan sivuaineopinnot: Erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventäviin opintoihin on vapaa sivuaineopiskeluoikeus kaikilla Itä-Suomen yliopiston varsinaisilla opiskelijoilla. Erityispedagogiikan sivuaineopinnoista ei saa erityisopettajan kelpoisuutta. Järjestämme myös erityisopettajan sivuaineopintoina (ERO-sivuaine) tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopintoina (VEO-sivuaine) erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Tieteelliset jatko-opinnot

Kasvatusalan tohtoriohjelmassa voi suorittaa lisensiaatin- ja tohtorintutkintoon tähtäävät tieteelliset jatko-opinnot erityispedagogiikka pääaineena.

Tutkimus pureutuu ajankohtaisiin kysymyksiin

Kolme erityispedagogiikan päätutkimussuuntaa ovat:

  1. Oppimisvaikeudet ja syrjäytyminen
  2. Pedagogisen tuen ja erityisopetuksen kehittäminen
  3. Inklusiivisten toimintaympäristöjen kehittäminen

Tutkimus kohdistuu esiopetusikäisistä aikuisiin. Näkökulmina ovat esim. hyvinvointi, teknologiset ratkaisut, arviointi, oppimisympäristöt. Tutkimuksemme erityispiirteenä ja vahvuutena ovat pitkittäistutkimusasetelmat, interventiot ja tapaustutkimukset. Monet erityispedagogiikan tutkimusryhmistä toimivat yliopiston vahvalla, kehittyneellä tutkimusalueella (Oppiminen vuorovaikutteisissa ympäristöissä, LINE).