Kansallinen neurokeskus kokoaa Suomen neurotieteiden tutkimuksen vaikuttavaksi kokonaisuudeksi

Suomeen on päätetty hallituksen päätöksellä perustaa neurotieteiden osaamisen kokoamiseksi tiivis valtakunnallinen yhteistyöverkosto, Kansallinen neurokeskus. Kansallisen neurokeskuksen tavoitteena on koota aivotutkimusta verkostomaisesti yhteen, edistää ja vahvistaa yhteistyötä korkeakoulujen, sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin välillä sekä avata mahdollisuuksia yritysyhteistyölle ja kaupallistamiselle.

Kansallisen neurokeskuksen valmisteluvaihe on käynnistynyt 1.11.2017. Valmisteluvaihetta ja yhteistyöverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto, joka on kutsunut koolle valmistelevan työryhmän neurokeskuksen perustamista, toimintamallin ja toiminnan suunnittelua ja pilotointia varten.

Työryhmän toimikausi on 1.11.2017–31.12.2019. Puheenjohtajana toimii dekaani Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta ja jäseninä on Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen, Aalto-yliopiston, yliopistosairaanhoitopiirien, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajia.

Valmistelun aikana kuullaan laajasti sidosryhmiä. Samoin huomioidaan muut kansalliset hankkeet, kuten genomikeskus, syöpäkeskus ja biopankit.

Valmisteluvaihetta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lue lisää

Tutustu pilottihankkeisiin

Kansallisen neurokeskuksen pilottihankkeet esittäytyivät  7.11.2018 pidetyssä seminaarissa. Linkki seminaarin tallenteisiin alla.

NEUROCENTER FINLAND KICK-OFF SEMINAR. BE A PART OF OUR PILOT PROJECTS LAUNCH. 07.11.2018 HELSINKI