Työryhmä ja yhteystiedot

Tuulikki Kurki, FT, dosentti, yliopistotutkija, kulttuurintutkimus, Karjalan tutkimuslaitoksen varajohtaja

Saija Kaskinen, FT, tutkija, kirjallisuudentutkimus

Kari Korolainen, FT, tutkijatohtori, perinteen- ja kulttuurintutkimus

Kirsi Laurén, FT, dosentti, yliopistotutkija, perinteentutkimus

Päivi Saarelma, kuvataiteilija ja kuvataiteen opettaja, ratkaisukeskeisten kuvataideterapiamenetelmien ohjaaja

Tarja Tanttu, FM, suomen kielen ja puheviestinnän yliopisto-opettaja, tohtorikoulutettava ja tutkija

Lori, tutkimussihteeri, Karjalan tutkimuslaitos.

 

Yhteystiedot

Karjalan tutkimuslaitos

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

PL 111, 80101 Joensuu

 

Kadonnut kinnas-hankkeen sähköpostiosoite: kinnas(at)uef.fi

Työryhmän jäsenten sähköpostisosoitteet: etunimi.sukunimi@uef.fi