Kirsi Laurén

Hankkeessa Kirsi Laurén keskittyy tarkastelemaan kulttuurisen kansalaisuuden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä naapuruussuhteiden synnyssä. Hän tutkii esineisiin liittyviä suullisia ja kirjallisia kertomuksia ja niissä rakentuvaa kulttuurista kansalaisuutta muistin ja paikan käsitteiden kautta, koska esineet kiinnittyvät usein paikkoihin ja paikat saavat merkityksensä eletyn elämän, muistojen ja sosiaalisten suhteiden välityksellä. Aineistojen tulkinta perustuu narratiivisen muistitietotutkimuksen menetelmiin.