Osallistu Kadonnut kinnas -hankkeen keruuseen!

Kun muutamme yli rajojen toiseen maahan tai uudelle paikkakunnalle, palaamme kotiseudulle tai matkustamme eri paikkoihin, mukanamme kulkee usein jokin itsellemme tärkeä symbolinen tai arkipäivän esine, joka voi olla myös tarvike tai tuote. Se voi liittyvä myös muihin elämänkulun ja identiteetin muutoksiin ja niihin kytkeytyviin erilaisten rajojen, kuten maantieteellisten, kulttuuristen tai muiden sinulle merkityksellisten rajojen ylityksiin.

Kutsumme osallistumaan keruuseen erityisesti itäisessä Suomessa asuvia, sinne tai sieltä muuttaneita sekä erilaisia rajoja ylittäneitä ihmisiä. Osallistumalla edistät hankkeen tavoitetta lisätä tietoa erilaisista rajojen ylittämisen kokemuksista ja uusista naapuruuksista. Näin pyritään lisäämään ymmärrystä erilaisista taustoista tulevien ihmisten välillä.

Voit osallistua keruuseen kahdella eri tavalla: kirjoittamalla oman tekstin tai vastaamalla kyselyyn. Vastauksesi tueksi voit myös lähettää muutaman valokuvan, piirustuksen tai muun kuvallisen esityksen (esim. sarjakuvan), joita ei ole julkaistu eikä lähetetty aiemmin arkistoon. Jos lähetät kuvia, kerro niistä. Kirjoituksia ja kuvia ei palauteta.

Vastaamalla keruuseen annat luvan siihen, että lähettämääsi aineistoa voidaan käyttää Kadonnut kinnas -hankkeen tutkimuksissa ja taiteellisessa työskentelyssä sekä hankkeen julkaisuissa ja näyttelyssä. Hankkeen päätyttyä aineisto joko arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten tai tuhotaan, valintasi mukaan.

Osallistumistavat, joista voit valita haluamasi:

Kirjoituskutsu

Kysely

Henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä noudatetaan EU:n voimassa olevia tietosuojakäytäntöjä. Kirjoituskeruun aineistot ja niiden sisältämät henkilötiedot luovutetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon muita mahdollisia tutkimuksia varten. Muulla tavoin kerätyt aineistot ja niiden sisältämät henkilötiedot luovutetaan arkistoon vain silloin, jos luovutuksesta on sovittu erikseen.

Lisätietoja tutkimuksen tietosuojakäytänteistä.

Kuva: Tarja Tanttu