Kari Korolainen

Kari Korolainen tutkii esineiden ja perinteiden välistä suhdetta, muun muassa sitä mitä ja millaisia rajoja perinnetieteelliset piirrokset tuovat esiin itäiseen Suomeen ja Raja-Karjalaan liittyvissä aineistoissa.

Tutkimus paikantuu perinteen ja kulttuurintutkimuksen sekä materiaalisen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen aloille. Lisäksi Korolainen kehittää taidelähtöistä lähestymistapaa aihepiirin tarkasteluun piirtämisen näkökulmasta ja piirtämällä.

Tutkimusaineistona on sellaisia Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) perinneaineistoja, esimerkiksi kyselyvastauksia, jotka liittyvät tavalla tai toisella esineisiin ja perinteisiin tai rajoihin, naapuruuteen ja liikkumiseen, ja jotka kytkeytyvät alueellisesti Itä-Suomeen ja Raja-Karjalaan.

Tutkimuksessa sovelletaan multimodaalisen tutkimuksen menetelmiä. Lisäksi piirtämistä kehitetään sekä kerronnan että esine- ja perinneaineistojen tutkimisen menetelmänä. Työhön sisältyy myös taiteellisen piirtämisen kokeiluja esimerkiksi perinneaineistoihin ja niiden analysointiin liittyen.

Tavoitteena on pohtia kulttuurintutkimuksen metodisia valintoja ja materiaalisen kulttuurin tutkimusta innovatiivisesti.

Korolainen on toiminut aiemmin kuvataitelijana ja graafikkona. Väitöskirjatutkimuksessa (2012) hän tarkasteli kotien koristelua ja esineistöä perinteiden sekä taiteistumisen näkökulmista. Väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessa aiheena ovat olleet perinnetieteelliset piirrokset ja niiden rooli tutkimuksessa.