Varhennetun kielenopetuksen hanke

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulut, Joensuun normaalikoulu ja Savonlinnan normaalikoulu, ovat saaneet valtionavustusta kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa. Avustus on osa hallitusohjelman Kärkihanke 1 -toimenpiteitä.

Molemmissa kouluissa vieraan kielen opetus aloitetaan normaalia aiemmin eli opiskelu alkaa jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Savonlinnassa ensimmäinen vieras kieli on ollut englanti, Joensuussa ensimmäisen luokan oppilaat ovat voineet valita englannin, saksan ja venäjän välillä. Nyt saatu avustus mahdollistaa sen, että 1. ja 2. luokan oppilaiden vieraan kielen opetuksen määrää lisätään ja kielikasvatus näkyy koulujen arjessa kattavammin.